Serwery WWW

Dostępne narzędzia

 1. Panel administracji serwerem (ALTePanel)
  ALTePanel to główny program do zarządzania wszystkimi usługami na serwerze. Pozwala między innymi na:
  • modyfikację parametrów konta FTP,
  • dodawanie i modyfikację subkont FTP,
  • dodawanie i modyfikację domen oraz subdomen,
  • konfigurację domen w DNS,
  • dodawanie i modyfikację baz danych,
  • administrację pocztą we wszystkich domenach i subdomenach,
  • zarządzanie harmonogramem zadań (CRON),
  • dostęp do statystyk transferu i obciążenia serwera,
  • pobieranie logów serwera.
 2. Panel administracji pocztą (ALTePostmaster)
  ALTePostmaster pozwala administrować wszystkimi usługami pocztowymi (konta e-mail, aliasy, listy pocztowe itp.) w danej domenie z poziomu przeglądarki WWW.
 3. Obsługa poczty przez WWW (ALTePoczta)
  ALTePoczta pozwala obsługiwać konta e-mail z poziomu przeglądarki WWW. Umożliwia pełne zarządzanie pocztą przechowywaną na serwerach ALTe.pl i jest szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu do swojego programu pocztowego, a mamy przeglądarkę WWW. Przydatną opcją jest możliwość usuwania wiadomości bez konieczności ściągania ich zawartości (np. niechcianych dużych plików załączników).
 4. Kreator stron WWW
  Kreator stron WWW ALTe.pl to nowoczesne, łatwe i szybkie w obsłudze narzędzie do samodzielnego budowania serwisów WWW, dostępne dla użytkowników usług ALTe.pl. Dzięki naszemu kreatorowi za pomocą kilku kliknięć myszki, bez dodatkowych kosztów stworzysz własną stronę WWW.
 5. Statystyki stron WWW
  Statystyki dotyczące danej domeny znajdują sie pod adresem stat.twojadomena.pl
  Statystyki można zabezpieczyć hasłem w programie ALTePanel. Podczas logowania się do statystyk zabezpieczonych hasłem, jako login należy podać nazwę danej domeny (bez www.). Statystyki są odświeżane raz na dobę w godzinach nocnych.

Poczta elektroniczna

 1. Jak założyć konto e-mail?
  Aby założyć nowe konto e-mail zaloguj się do programu ALTePostmaster, który umożliwia zarządzanie wszystkimi usługami pocztowymi w danej domenie i kliknij w ikonkę Dodaj w lewym górnym rogu programu. Dane do logowania zostały wysłane w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia na serwer.
 2. Jak skonfigurować program pocztowy?
  Opis konfiguracji popularnych programów pocztowych dostępny jest tutaj.
 3. Jakie są adresy moich serwerów poczty POP3, IMAP i SMTP?
  W przypadku każdej domeny w sieci ALTe.pl adresy serwerów poczty POP3, IMAP i SMTP są następujące:

  POP3: twojadomena.pl
  IMAP: twojadomena.pl
  SMTP: twojadomena.pl

  (twojadomena.pl 
   należy zamienić na nazwę własnej domeny)
 4. Czy mogę korzystać z poczty przez WWW?
  Tak, w tym celu zaloguj się do programu ALTePoczta.
 5. Jak założyć alias do konta e-mail?
  Alias pocztowy to po prostu inna nazwa przypisana do konta e-mail. Aby założyć alias zaloguj się do programu ALTePostmaster i kliknij w ikonkę Dodaj alias.
 6. Jak założyć listę pocztową?
  Lista pocztowa to automat do rozsyłania wiadomości e-mail jednocześnie do wielu odbiorców. Za pomocą listy pocztowej można na przykład wysyłać powiadomienia klientom. Aby założyć listę pocztową zaloguj się do programu ALTePostmaster i kliknij w ikonkę Dodaj listę.
 7. Automatyczne dodawanie adresów do listy pocztowej
  Aby uaktywnić automatyczne dodawanie kont do listy należy zaznaczyć tą opcję przy zakładaniu listy.

  Dodawanie kont może odbywać się na dwa sposoby:
  a) wysłanie przez użytkownika pustego e-maila z tematem "subscribe" (koniecznie małymi literami) na adres listy,
  b) przez umieszczenie na stronie WWW odpowiedniego okna do dodawania adresów e-mail (należy w treści strony umieścić odpowiedni kod przesyłający e-maila z tematem "subscribe" na adres listy).

  Wypisanie się użytkownika z listy jest możliwe po wysłaniu przez niego z danego adresu pustego e-maila na adres listy z tematem "unsubscribe" (koniecznie małymi literami).
 8. Jak zablokować konto e-mail bez jego fizycznego usunięcia?
  Aby zablokować konto e-mail, zaloguj się do programu ALTePostmaster, kliknij pole wyboru obok odpowiedniego konta na liście, aby je zaznaczyć, a następnie wybierz z listy rozwijanej w dolnej części ekranu opcję blokuj zaznaczone.
 9. Czy moje konta pocztowe są zabezpieczone przed wirusami?
  Tak. Wszystkie serwery pocztowe korzystają z sieci skanerów antywirusowych działających w oparciu o oprogramowanie ClamAV. Skanery antywirusowe sprawdzają każdą wiadomość e-mail przychodzącą i wychodzącą z kont naszych Klientów.

  Baza wirusów jest aktualizowana kilka razy w ciągu doby, co zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed zarażeniem komputera przez wirusa przesłanego na konto pocztowe w ALTe.pl.
 10. Czy jestem chroniony przed spamem?
  Tak. Na wszystkich serwerach WWW i na serwerach wirtualnych jest zainstalowany mechanizm antyspamowy. Mechanizm ten na podstawie przekazanych mu danych określa, czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie. 
  Włączenie poszczególnych funkcji systemu antyspamowego jest opcjonalne dla każdego konta pocztowego. 

  Aktualnie stosujemy następujące zabezpieczenia antyspamowe:

  RBL
  Funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany spam. Lista adresów jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych. Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę spamu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.

  SPF
  Mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę spamu i może chronić przed nowymi wirusami. Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.

  GREYLIST
  Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i spamerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed spamem prawie w 100%.

  Aktywacja powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - administrator może dodać adres takiego serwera do Białej listy wykluczeń.

  SpamAssassin
  Analizuje nagłówki i treść wiadomości i ocenia ją pod kątem cech charakterystycznych dla spamu. Sprawdza również czy adres nadawcy oraz serwera pocztowego występuje w bazach antyspamowych oraz czy list jest zgodny ze standardami przesyłania poczty internetowej. Program uczy się również rozpoznawać spam na podstawie wcześniej analizowanych listów. Na podstawie ilości przyznanych punktów wiadomość może zostać oznaczona przedrostkiem [SPAM] w temacie lub przeniesiona do folderu Spam na serwerze.

  Skaner posiada dodatkowe możliwości konfiguracji:
  a) ustawienie WhiteList i BlackList
  WhiteList - lista adresów serwerów oraz lista adresów kont e-mail, z których wiadomości będą zawsze doręczane na konto w naszym systemie, nawet jeśli mechanizm antyspamowy uzna, że są spamem. 
  UWAGA: mechanizmy SPF i GREYLIST działają wcześniej, na etapie nawiązywania połączenia pocztowego. W związku z tym, dodanie adresu do WhiteList nie spowoduje, że wiadomości odrzucane przez SPF/GREYLIST zaczną docierać. Aby mieć pewność, że maile ze źle skonfigurowanych serwerów pocztowych dotrą, należy wyłączyć mechanizmy SPF/GREYLIST na danym koncie lub całej domenie w programie ALTePostmaster.
  - BlackList - lista adresów serwerów oraz lista adresów e-mail, z których wiadomości będą zawsze uznawane jako spam i nie doręczane, bez względu na treść tych wiadomości.

  b) ustawienie czułości skanera antyspamowego
  - bardzo mała
  - mała
  - normalna
  - duża

  c) ustawienie reguł systemu
  - oznakowanie mail'a - dostarczane są wszystkie wiadomości, bez względu na ich treść. Mechanizm antyspamowy będzie dodawał w temacie wiadomości uznanych za spam przedrostek [SPAM], na podstawie którego będzie można sortować wiadomości w programie pocztowym
  - przeniesienie mail'a - wiadomości uznane za spam będą automatycznie przenoszone do folderu Spam na koncie pocztowym (dostęp przez ALTePoczta). Po 30 dniach wiadomości z folderu Spam będą automatycznie usuwane (z tego powodu zalecamy sprawdzanie folderu Spam za pomocą ALte.Poczty przynajmniej raz w miesiącu).

  Aby zastosować zabezpieczenia RBL, SPF lub GREYLIST dla:
  - pojedynczego konta pocztowego - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie ALTePoczta w zakładce Konto/Anty-Spam
  - całej domeny - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie ALTePostmaster logując się jako postmaster w zakładce Ustawienia/Anty-Spam
  - całego serwera wirtualnego - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie ALTePanel w zakładce Poczta/Filtr Spamu/Zaawansowane

  W przypadku ustawienia zabezpieczeń dla całej platformy lub domeny, będą one widoczne dla użytkownika konta pocztowego jako domyślne (ustawione standardowo), może on je jednak w każdej chwili zmienić, dostosowując działanie mechanizmów do swoich potrzeb.
 11. Jak ustawić opcję typu "wakacje" (automatyczną odpowiedź na otrzymywane e-maile)?
  Aby ustawić taką opcję zaloguj się do programu ALTePoczta i przejdź do pozycji menu Opcje » Autoresponder.
 12. Co oznacza "maildir over quota" w powiadomieniu o niedostarczeniu poczty?
  Informacja "maildir over quota" oznacza iż skrzynka odbiorcy jest pełna i nasza wiadomość nie może się już na niej zmieścić. Aby poczta dotarła do odbiorcy musi on zwiększyć wielkość swojej skrzynki lub usunąć nadmiarowe wiadomości - wtedy można ponownie przesłać mu wiadomość.
 13. Dlaczego nie dostalem powiadomienia SMS o poczcie?
  Korzystamy z bramek dostępowych operatorów. W sytuacji przekroczenia limitu wysłanych wiadomości, lub awarii bramki powiadomienie nie dochodzi. Wiadomości mogą również nie dochodzić przez pewien czas jeśli operator zmieni zasady wysyłania SMS'ów (np. modyfikacja strony do wysyłania), w takich przypadkach staramy się jak najszybciej zmodyfikować skrypty w celu przywrócenia usługi.
 14. Po utracie danych na komputerze straciłem całą pocztę, czy można ją odzyskać z backupu?
  Backup zawiera pliki, które znajdowały się w skrzynce pocztowej w chwili robienia backupu (od około 3:00 do 6:00). Jeżeli na koncie było włączone pozostawianie poczty można całkowicie odzyskać pocztę. Jednak jeżeli funkcja ta nie była ustawiona, wszystkie maile po pobraniu przez program pocztowy są kasowane z serwera i odzyskane mogą być wyłącznie pliki, które były na koncie w czasie robienia backupu.
 15. Z czego wynika opóźnienie w dostarczeniu e-mailii?
  Opóźnienia takie wynikają ze sposobu działania jednego z filtrów antyspamowych (GREYLIST). Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i spamerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed spamem niemal w 100%. Aktywacja powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty do kilku minut. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - adres takiego serwera można dodać do Białej listy w programie ALTePoczta. Jeżeli w przypadku tego konta pocztowego ważniejsze od ochrony antyspamowej jest dostarczanie przesyłek na bieżąco, bez opóźnień, problem może zostać rozwiązany poprzez wyłączenie opcji GREYLIST dla tego konta w programie ALTePoczta.
 16. Moje maile nie dochodzą, dostaję zwroty z serwera adresata
  Proszę przysłać do nas e-maila z takim zwrotem jako załącznik RCF822. Aby tego dokonać należy wybrać opcję
  "Prześlij dalej jako załącznik". Tylko w ten sposób wiadomość zostaje przesłana wraz z nagłówkami zawierającymi informacje, które pomogą ustalić przyczynę niedostarczenia wiadomości.
 17. Dodałem alias do konta pocztowego i chcę z niego wysyłać pocztę
  Nie ma możliwości autoryzowania się do serwera wysyłki poprzez alias do konta - zawsze trzeba podawać normalne konto pocztowe.
 18. Jak przesyłać e-maile na konto FTP, by móc je odbierać przez telnet lub przetwarzać przez procmail?
  Aby odbierać wiadomości w ten sposób jako forward dla danego konta w programie ALTePoczta można wpisać nazwę konat FTP, bez @twojadomena.pl, wówczas poczta bedzie trafiać na to konto FTP.
  Tam należy utworzyć plik o nazwie .qmail i zawartości:
  | preline procmail
  A następnie utworzyć odpowiedni plik .procmailrc
 19. Jak zweryfikować rzeczywistego nadawcę wiadomości e-mail?
  W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie korespondencji bez użycia poczty elektronicznej która w codziennej wymianie informacji całkowicie wyparła przesyłki tradycyjne. Niestety postęp cywilizacyjny i udogodnienia jakie niesie nam natychmiastowe dostarczenie przesyłki do celu potrafi przysporzyć wielu problemów z weryfikacją rzeczywistego nadawcy wiadomości.

  SMTP i problemy z weryfikacją nadawcy wiadomości

  Protokół komunikacji mailowej (SMTP) jest to bardzo prosty zbiór reguł pozwalających na przesłanie wiadomości tekstowych. Początkowo wspierał wysyłanie tylko znaków tekstowych ASCII, w późniejszym okresie wprowadzono kodowania MIME dzięki któremu może on służyć do wysyłania załączników binarnych (np. .zip, .jpg, .pdf). Należy jednak pamiętać, że pliki binarne zostają skonwertowane na rozpoznawane dla SMTP znaki ASCII przez co w/w załącznik w takiej wiadomości zostaje powiększony o około 50%. 
  Podstawowym problemem protokołu SMTP jest brak mechanizmu dzięki któremu przeciętny użytkownik jest w stanie zweryfikować rzeczywistego nadawcę wiadomości. To niedociągnięcie pozwala nadużywać wiadomości e-mail zarówno do rozsyłania wirusów, spamu oraz prób podszywania się pod instytucje lub inne osoby w celu wyłudzenia danych. 

  Autoryzacja po stronie nadawcy (SMTP-AUTH)

  Aby zaradzić powyżej opisanym niebezpieczeństwom, stworzono mechanizmy autoryzacji adresu wysyłającego wiadomość (SMTP-AUTH). Nie jest to jednak rozwiązanie skuteczne gdyż pozwala tylko na częściową weryfikacje nadawcy i to tylko w przypadku jeśli jego skrzynka znajduje się na serwerze pocztowym z którego wysyłany jest e-mail. W takiej sytuacji nadawca musi dokonać autoryzacji przez podanie loginu i hasła, aby możliwe było wysyłanie wiadomości z jego konta. 
  Dzięki temu mechanizmowi mamy pewność, że osoba posługująca się kontem kowalski@adresfirmy.pl musiała się autoryzować, aby móc wysłać maila ze swojej skrzynki. Należy jednak pamiętać, że w tym momencie sprawdzany jest tylko tzw. envelope-sender, zaś sam protokół SMTP pozwala na dowolne manipulowanie polami nagłówka FROM, dlatego nawet jeśli kowalski@adresfirmy.pl po dokonaniu autoryzacji wysyła wiadomość, może w polu FROM wstawić nowak@innyadres.pl i taki właśnie adres ukaże się odbiorcy w programie pocztowym. Ponadto może dojść nawet do sytuacji, w której osoba z zewnątrz korzystając z niebezpiecznego serwera pocztowego (open-relay) lub bezpośrednio łącząc się z serwerem nadawcy, może podać jako envelope-sender cokolwiek@cokolwiek.pl zaś w polu FROM wiadomości wpisać jakiegoś zaufanego adresata (np. adres banku) próbując w treści wyłudzić często ważne dane. 

  Jak temu przeciwdziałać?

  Na szczęście istnieją nieoficjalne "poprawki" protokołu SMTP, które weryfikują przesyłane dane np. sprawdzają czy envelope-sender zgadza się z wpisanym polem FROM wiadomości. Istnieje również mechanizm SPF dzięki któremu weryfikowane jest IP serwera nadawcy z listą dozwolonych adresów z których taka wiadomość mogła zostać wysłana. Należy jednak pamiętać że wymieniane powyżej mechanizmy muszą być zaimplementowane po stronie serwera odbierającego wiadomość i nie zawsze są stosowane na mniejszych serwerach pocztowych, poważnie obniżając ich poziom zabezpieczenia. Niestety mechanizmy te podnoszą tylko poziom bezpieczeństwa nie pozwalając jednak na 100% weryfikację rzeczywistego nadawcy. 

  W ALTe.pl domyślnie stosowane są wszystkie mechanizmy weryfikacji takie jak smtp-auth (również lokalnie), RBL (odrzucając wiadomości wysyłane z serwerów typu open-relay) oraz SPF.

  Coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest brak autoryzacji lokalnej, dzięki której administratorzy próbują "ułatwić życie" klientom. Brak autoryzacji przy wysyłce wiadomości na zewnątrz dyskryminuje w ogóle serwer pocztowy do wysyłania wiadomości (serwer taki staje się open-relay i bardzo szybko trafia na listę RBL uniemożliwiając mu dalsze wysyłki). Wyłączenie autoryzacji lokalnej polega na tym iż nadawca może wysłać wiadomość w obrębie jednego serwera bez weryfikacji poprzez login/hasło. 
  Czyli np. właściciel konta kowalski@adresfirmy.pl może wysłać wiadomość do nowak@adresfirmy.pl, gdzie serwer pocztowy nie będzie wymagał podawania hasła i loginu od Kowalskiego. Na pierwszy rzut oka taka konfiguracja nie wygląda groźnie, przynosi nawet pewne korzyści (brak problemów z forwardami wiadomości z serwerów które nie korzystają z mechanizmów SRS, oraz możliwość wysyłki maili z urządzeń mobilnych które nie zawsze potrafią się autoryzować). Teoretycznie właściciel takiego serwera pocztowego będzie borykał się ze spamem rozsyłanym tylko lokalnie na jego serwerze. Spróbujmy jednak wyobrazić sobie sytuację, gdy osoba nieautoryzowana podszyje się pod swojego przełożonego prosząc o wysłanie jakiś poufnych danych na zewnętrze konto pocztowe (wystarczy zastosować metody socjotechniki). Taka osoba może również skorzystać z listy mailingowej podając jako envelope-sender adres moderatora dzięki czemu będzie mogła rozsyłać spam dla wszystkich subskrybentów takiej listy. 

  W ALTe.pl włączona jest autoryzacja lokalna. Jedynie na wyraźne zlecenie Klienta usługa ta może zostać wyłączona, wykluczając tylko wskazany adres IP. 

  Niestety nie można wymóc na użytkownikach analizy nagłówków mailowych i analizy trasy wiadomości. Dla przeciętnego Pana Nowaka nie są znane skróty w popularnych klientach pocztowych, które pozwalają obejrzeć nagłówek. Dodatkowo czytanie nagłówka wymaga pewnej wprawy i wiedzy gdyż osoba niepowołana może je celowo "zaciemnić", a nawet częściowo sfałszować. 

  Jeśli już pokusimy się na taką pełną analizę (np. wciskając kombinację CTRL+U) należy pamiętać że:
  a) należy ufać tylko i wyłącznie nagłówkom doklejanym przez nasz serwer (odbiorcy), wszystkie inne informacje
      mogą być już sfałszowane,
  b) na serwerach w ALTe.pl w pierwszym polu nagłówka zawsze podawany jest envelope-sender.

  Jednym z najprostszych i najpopularniejszych sposobów (bez wnikania w źródło wiadomości) weryfikacji tożsamości nadawcy jest cyfrowe podpisywanie wiadomości przez użycie mechanizmów kluczy asymetrycznych PGP. Taki podpis daje nam pewność że nadawcą jest osoba, która jest w posiadaniu takiego podpisu i zna do niego hasło, dodatkowo podpis kluczem zabezpiecza przed modyfikacją wiadomości w kanale transmisji. Osoba wysyłająca wiadomość korzystając z tylko dla siebie znanego klucza prywatnego podpisuje maila, zaś program pocztowy odbiorcy weryfikuje czy w/w podpis pasuje do przekazanego mu wcześniej klucza publicznego nadawcy. Dodatkowo PGP pozwala na szyfrowanie wiadomości dzięki czemu tylko osoba upoważniona będzie mogła daną wiadomość przeczytać. 

  W ALTe.pl każda osoba korzystająca z udostępnionego programu ALTePoczta ma możliwość szyfrować i podpisywać swoją wiadomość poprzez intuicyjny panel okna pocztowego. Wymagane jest tylko stworzenie odpowiedniej pary kluczy i przekazanie ich publicznych wersji odbiorcom, w celu zweryfikowania podpisu. Więcej o sposobie użycia mechanizmów PGP można przeczytać w sekcji pomocy programu ALTePoczta Opcje - ustawienia programu » Klucze PGP.

Strony WWW

 1. Jak umieścić stronę WWW na serwerze?
  Aby umieścić stronę WWW na serwerze musisz posiadać program, który umożliwi Ci połączenie z kontem FTP. Opis konfiguracji popularnych klientów FTP dostępny jest tutaj.

  Po zalogowaniu się na serwer FTP widoczny jest katalog public_html, wewnątrz którego należy umieścić pliki serwisu internetowego (m.in. plik index z odpowiednim rozszerzeniem np. .htm, .html, .php - koniecznie pisane małymi literami). Jeśli pliki serwisu zostaną umieszczone w katalogu głównym widocznym od razu po zalogowaniu się na konto FTP to strona WWW nie będzie widoczna w przeglądarkach internetowych. Początkowo katalog public_html na Twoim serwerze zawiera plik index.php (tymczasowa strona główna tworzona podczas aktywacji serwera) oraz katalog cgi-bin.
 2. Wgrałem pliki na konto FTP, ale ciągle widzę napis "Serwis w trakcie tworzenia"
  Domyślnie na każdym nowym koncie FTP znajduje się plik index.php o takiej właśnie zawartości. Jeżeli po wgraniu plików na konto FTP i odświeżeniu strony w przeglądarce nadal widzisz napis "Serwis w trakcie tworzenia" najprawdopodobniej plik index twojej strony WWW posiada rozszerzenie .php lub .htm. Aby strona działała poprawnie należy usunąć plik index.php z konta FTP.
 3. Jak zmienić hasło do konta FTP?
  Aby zmienić hasło do konta zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu:
  Konto FTP » zmień hasło
 4. Jak przenieść serwis WWW od innego dostawcy?
  Zmiana dostawcy usług hostingowych i przeniesienie strony internetowej składa się z trzech etapów:

  1. Konfiguracja serwera w programie ALTePanel i przekopiowanie plików wchodzących w skład strony WWW.
  2. Ustawienie kont pocztowych w nowej lokalizacji.
  3. Zmiana delegacji domeny.

  Ad. 1.
  Konfiguracja serwera w programie ALTePanel i przekopiowanie plików wchodzących w skład strony WWW.

  Aby po wpisaniu adresu Twojej strony WWW w przeglądarce ukazał się Twój serwis należy wykonać następujące czynności:
  a) Zaloguj się do programu ALTePanel (dane dostępowe otrzymałeś w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia). Następnie wybierz zakładkę Domeny / dodawanie. Dodając pierwszą domenę pole "katalog" pozostaw puste - strony dla domeny będą pobierane z katalogu głównego. Przy konfiguracji kolejnych domen wpisz właściwy katalog, do którego wgrasz strony. Pozostaw opcję "Dodaj do DNS" na "tak"

  b) Przekopiuj pliki wchodzące w skład strony WWW. W tym celu zaloguj się dowolnym programem do FTP np. FileZilla do swojego konta z danymi przesłanymi w e-mailu potwierdzającym. Informacje, których potrzebujesz to:
  host - czyli nazwa domeny, login - nazwa konta ftp, hasło - hasło podane przy zamówieniu usługi.
  Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji klientów FTP znajdziesz tutaj.

  Następnie umieść pliki strony w katalogu, który ukaże Ci się po zalogowaniu (public_html). Pamiętaj, aby usunąć umieszczony tam plik index.php.

  Ad. 2.
  Ustawienie kont pocztowych w nowej lokalizacji.

  Konta pocztowe możesz już skonfigurować w programie Webmail, do którego możesz zalogować się z programu WebAs - zakładka Domeny/modyfikacja - przycisk "Loguj do administracji pocztą".

  Po zalogowaniu do programu Webmail jako "postmaster" możesz swobodnie dodawać nowe konta z preferowanymi przez Ciebie ustawieniami.

  Aby skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook Express lub Mozilla Thunderbird możesz skorzystać z pomocy zamieszczonej na stronie:
  - Outlook Express: http://firmax.pl/inne,konfiguracjaoutlook.html
  - Mozilla Thunderbird: http://firmax.pl/inne,konfiguracjathunderbird.html

  Ad. 3.
  Zmiana delegacji domeny

  Po wykonaniu powyższych czynności skontaktuj się z firmą, w której zarejestrowałeś domenę w celu zmiany delegacji. Obecnie większość firm zajmujących się rejestracją domen udostępnia swoim Klientom aplikację do samodzielnej administracji domeną. Po zalogowaniu wpisz następujące dane serwerów DNS (name server):

  ns1.alte.pl - 195.182.14.1
  ns2.alte.pl - 195.182.14.1

  Jeśli taka funkcjonalność nie będzie dostępna, skontaktuj się z firmą, w której rejestrowałeś domenę.

  Jeżeli chciałbyś przenieść obsługę swojej domeny do ALTe.pl, skorzystaj z formularza transferu domen http://alte.pl/domeny/transfer lub skontaktuj się z pracownikiem Biura Obsługi Klientów ALTe.pl.

  Jeśli domenę rejestrowałeś w ALTe.pl jest już ona na właściwych serwerach DNS i wystarczy samo dodanie jej do DNS w ALTePanel.

  Po wykonaniu tych czynności Twoja strona powinna działać już poprawnie.
 5. Do kodu mojej strony został doklejony obcy kod javascript - czy to jest wirus, trojan?
  Na Państwa serwerze zostały umieszczone pliki zawierające groźny kod. Pliki zawierające niepożądany kod zostały umieszczone na serwerze po poprawnym logowaniu FTP.

  Treść dodana do stron i sposób jej umieszczenia sugerują, iż przyczyną jest ostatnio dość powszechna metoda kradzieży haseł do konta z komputera użytkownika. Lokalny komputer użytkownika mającego dostęp do tego konta FTP został zainfekowany trojanem, którego celem jest kradzież danych. Dane serwera FTP (login, hasło, host) są w dalszej kolejności wykorzystywane przez skrypt, który automatycznie łączy się z kontem nadpisując znajdujące się tam strony o kod twórcy trojana.

  Aby zabezpieczyć się przed tego typu sytuacją powinni Państwo:
  a) przeskanować programem antywirusowym wszystkie komputery, z których łączono się z kontem FTP,
  b) dokonać zmiany hasła do konta FTP w programie ALTePanel,
  c) ponownie wgrać stronę bez niepożądanego kodu lub zlecić ALTe.pl odtworzenie jej z ostatniego backupu (backup dostępny jest z trzech dni wstecz więc może okazać się, że nie dysponujemy wersją oryginalną),
  d) zablokować dostęp FTP (funkcja w ALTePanel / parametry) - dostęp powinien być odblokowany wyłącznie wtedy, kiedy świadomie umieszczają Państwo pliki.

  Należy również pamiętać o tym, aby nie przechowywać haseł do konta FTP w menadżerze plików, a także korzystać z połączeń szyfrowanych SFTP, SCP lub FTP+TLS.
 6. Czy na czas, kiedy nie będę modyfikował stron WWW mogę zablokować dostęp poprzez FTP?
  Każdy użytkownik naszych serwerów może w dowolnym momencie zablokować lub odblokować dostęp do swojego konta FTP. Wskazane jest, aby dostęp do konta FTP był zablokowany. Aktywacji dostępu należy dokonać wyłącznie, gdy świadomie dokonujemy modyfikacji stron.

  Blokada dostępu do FTP ustrzeże naszą stronę przed ewentualnym włamaniem w przypadku gdy ktoś pozna nasze hasło (np. dzięki trojanowi zainstalowanemu na domowym komputerze). Zablokowanie dostępu do konta FTP nie wpływa w żaden sposób na dostęp do naszej strony przez przeglądarkę WWW, ani na żadne inne usługi - należy tylko pamiętać, aby przed modyfikacją strony przez webmastera ponownie włączyć dostęp. Dostęp nie powinien być blokowany również w przypadku wykorzystywania na stronie zaawansowanych skryptów dokonujących automatycznych aktualizacji.

  Blokadę dostępu do FTP można automatycznie aktywować/deaktywować w dowolnym momencie w programie ALTePanel, zakładka "parametry".
 7. Jak zdefiniować własne strony błędów?
  Aby zdefiniować własne strony błędów należy stworzyć na koncie FTP w katalogu /public_html podkatalog zawierający własne strony błędów np. /public_html/error

  Następnie należy utworzyć w katalogu /public_html plik o nazwie .htaccess określający lokalizację tych stron. Przykładowa treść pliku tekstowego .htaccess:
  ErrorDocument 400 /error/400.html
  ErrorDocument 401 /error/401.html
  ErrorDocument 403 /error/403.html
  ErrorDocument 404 /error/404.html
  ErrorDocument 500 /error/500.html

  Poniżej wyjaśnienie najpopularniejszych błędów serwera:
  Error 400: Bad Request / Niepoprawne zapytanie
  Error 401: Authorization Required / Brak autoryzacji
  Error 403: Forbidden / Dostęp zabroniony
  Error 404: File Not Found / Plik nie istnieje
  Error 500: Internal Server Error / Wewnętrzny błąd serwera
 8. Jak sprawdzić konfigurację PHP na moim serwerze?
  Konfigurację PHP, listę dostępnych modułów itp. można sprawdzić korzystając z funkcji phpinfo(). Aby to zrobić należy stworzyć na koncie FTP plik .php (np. info.php) o następującej zawartości:
  <?php
  phpinfo();
  ?>
  i otworzyć go w przeglądarce internetowej.
 9. Jak zablokować dostęp do mojej strony z określonego IP lub domeny?
  Należy utworzyć na koncie FTP plik tekstowy o nazwie .htaccess i umieścić go w katalogu public_html (albo w dowolnym podkatalogu, który chcemy zabezpieczyć). Plik ten powinien zawierać zasady blokowania.

  Order Allow,Deny
  Deny from 10.20.30.40
  Deny from 192.168.100
  Deny from .nazwadomeny.pl
  Allow from all

  Następnie wystarczy zastąpić podany przykład elementem, który chcesz zablokować. Wyjaśnienie przykładów:

  Jeżeli chcesz zablokować adres IP 10.20.30.40 należy wpisać:
  Deny from 10.20.30.40

  Jeżeli chcesz zablokować wszystkie adresy IP zaczynające się od 192.168.100.x, wpisz :
  Deny from 192.168.100

  Jeżeli chcesz zablokować wszystkie adresy IP z konkretnej domeny wpisz nazwę tej domeny:
  Deny from .nazwadomeny.pl
 10. Jak zablokować dostęp do stron WWW i katalogów na serwerze hasłem?
  Założenie takiej blokady polega na odpowiednim przygotowaniu i umieszczeniu na serwerze plików tekstowych o nazwach .htaccess i .htpasswd.

  1. Tworzymy plik .htaccess o następującej przykładowej zawartości

  AuthUserFile /home/user/nazwakontaftp/public_html/katalog/.htpasswd
  AuthGroupFile /dev/null
  AuthName "Podaj hasło"
  AuthType Basic
  Require valid-user

  2. Wgrywamy plik .htaccess do katalogu, który chcemy zabezpieczyć.

  3. Tworzymy plik .htpasswd np. za pomocą narzędzia dostępnego na stronie
  http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/

  4. Wgrywamy plik .htpasswd do katalogu, który został podany w linii
  AuthUserFile /home/user/nazwakontaftp/public_html/katalog/.htpasswd
 11. Jak automatycznie przekierować z jednej strony WWW na inną za pomocą pliku index?
  Plik index.php powinien zawierać treść:

  <?php
  header(”Location: http://www.adresdomeny.pl”);
  ?>

  W tym przypadku przekierowanie nastąpi na stronę: www.adresdomeny.pl
 12. Jak dodać kilka domen tak, aby każda wskazywała na tą samą stronę WWW?
  Serwery ALTe.pl umożliwiają opcję dodawania wielu domen, które wskazują tą samą stronę bez konieczności wgrywania dla każdej z nich po raz kolejny tych samych treści. Aby w ten sposób skonfigurować serwer należy dodając kolejną domenę lub subdomenę za każdym razem przypisać jej to samo konto FTP, na które tylko raz należy wgrać swoją stronę. Po wpisaniu w przeglądarce adresu dowolnej domeny obsługującej to konto FTP za każdym razem będzie wyświetlana ta sama strona.
 13. Jak dodać kilka domen lub subdomen tak, aby wskazywały każda na inną stronę?
  Dodawanie kolejnych domen lub subdomen w ten sposób, aby w przeglądarce po wpisaniu dowolnej z nich była widoczna właściwa (za każdym razem inna strona) nie wymaga dla każdej z nich założenia dodatkowego konta FTP. Możemy w obrębie jednego konta FTP wgrać zawartość różnych stron do stworzonych przez nas podkatalogów wewnątrz katalogu public_html i podczas dodawania domeny (ALTePanel » Domeny » dodawanie) skierować ją na konto FTP wraz podkatalogiem (wpisujemy tylko nazwę katalogu do którego została wgrana strona, bez public_html).
 14. Czym różni się domena od subdomeny?
  Pod pojęciem domena rozumiana jest nazwa rejestrowana przez NASK lub międzynarodowych operatorów typu firma.pl, firma.com.pl, firma.poznan.pl, firma.krakow.pl, firma.waw.pl, firma.net.pl, firma.com, firma.net itp. Subdomeną jest natomiast nazwa typu hurtownia.firma.pl, hurtownia.firma.com.pl itp. Takich subdomen dla własnej domeny np. firma.pl można założyć dowolną ilość. Każda z dodatkowych subdomen lub domen może dotyczyć innej strony WWW.
 15. Mam już domenę, jak zmienić DNSy i jakie są DNSy ALTe.pl?
  Jeśli posiadasz już zarejestrowaną domenę, a chcesz ją obsługiwać na Twoim nowym serwerze w ALTe.pl musisz ustawić dla niej odpowiednie serwery DNS. Aby tego dokonać zarejestruj się do panelu domeny na stronie firmy, w której ją rejestrowałeś i wpisz następujące dane serwerów DNS (name servers):

  ns1.alte.pl - 195.182.14.1
  ns2.alte.pl - 194.48.216.1

  Jeśli domenę rejestrowałeś w ALTe.pl to jest już ona na właściwych serwerach DNS i wystarczy samo dodanie jej do DNS w ALTePanel.
 16. W jaki sposób skierować subdomenę na inny serwer?
  W programie ALTePanel w pozycji menu Domeny » DNS, wybierz właściwą domenę. Następnie kliknij Utwórz subdomenę. Można tam podać np. adres IP zewnętrznego serwera, lub wybierając subdomena delegowana DNSy, na które zostanie wykonany odpowiedni wpis.
 17. Dlaczego nie mogę się zalogować po SSH/SCP, lub po chwili jestem rozłączany?
  Przez SSH można się zalogować wyłącznie na serwerach wirtualnych na konto "admin". Tylko to konto ma włączoną usługę SSH, na innych kontach ze względów bezpieczeństwa takie połączenie nie jest możliwe.
 18. W jaki sposób zliczany jest transfer na serwerach?
  Transfer zliczany jest na routerze poprzez oprogramowanie firewalla. Do transferu wliczany jest każdy bajt wysłany z i na IP serwera. Do transferu nie jest wliczany ruch pomiędzy bazą danych, a serwerem WWW - ruch ten jest ruchem lokalnym nie przechodzącym przez router.
 19. Dlaczego transfer widoczny w statystykach nie jest zgodny z transferem serwera?
  Podane wartości w statystykach (np. Webalizer) są uzyskiwane wyłącznie na drodze przetwarzania wybranych logów. Ich suma nie jest łącznym transferem czy obciążeniem serwera, w które wliczane są również pozostałe usługi. W obu przypadkach różnica wynika przede wszystkim z braku technicznych możliwości dokładnego zliczenia parametrów niektórych usług.

  Transfer widoczny w statystykach obejmuje jedynie wielkości pobieranych i przesyłanych plików. Nie zawiera natomiast transferów generowanych przez protokoły (informacje przesyłane pomiędzy przeglądarką, programem pocztowym przed i w czasie pobierania danego pliku), które ujęte są w podsumowaniu transferów z całego serwera. Ruch generowany przez poszczególne protokoły może być na poziomie 20-50% ruchu generowanego przez same pliki (zależny od wielkości plików). Za dodatkowy transfer odpowiadają m.in.:
  - transfer FTP nie zawiera narzutu protokołów,
  - transfer z WWW nie zawiera narzutu protokołów,
  - transfer wygenerowany poprzez skrypty pobierające dane z zewnątrz nie może zostać przypisany
    do użytkownika,
  - transfer wygenerowany na plikach xml, rss nie może zostać przypisany do użytkownika,
  - transfer wygenerowany do zewnętrznych baz danych, transfer SSH/SCP.

  Informacje o rzeczywistym (pełnym) transferze i obciążeniu serwera są dostępne w programie ALTePanel.

Bazy danych MySQL

 1. Jak utworzyć nową bazę MySQL lub zmodyfikować już istniejącą?
  Aby utworzyć nową bazę MySQL zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu MySQL » dodawanie lub do pozycji MySQL » modyfikacja aby zmodyfikować już istniejącą bazę.
 2. Jak zalogować się do programu phpMyAdmin?
  Aby skorzystać z phpMyAdmin zaloguj się do programu ALTePanel, przejdź do pozycji menu
  MySQL » modyfikacja i kliknij w link zaloguj przy nazwie wybranej bazy danych.
 3. Program phpMyAdmin informuje mnie że nie mogę utworzyć kolejnej bazy danych.
  Zakładanie nowych baz jest możliwe tylko w programie ALTePanel. Aby utworzyć nową bazę MySQL zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu MySQL » dodawanie.
 4. Jak naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL?
  Należy się zalogować do konkretnej bazy za pomocą phpMyAdmin, następnie przejść do zakładki "SQL" i wpisać tam następujące polecenie:

  REPAIR TABLE nazwa_uszkodzonej_tabeli;

  Można skorzystać z możliwości automatycznego logowania do phpMyAdmin z poziomu programu ALTePanel, pozycja menu MySQL » modyfikacja i kliknięcie w link zaloguj przy nazwie wybranej bazy danych.