Słowniczek

Najczęściej używane terminy

 1. Admin
  Osoba sprawująca nadzór techniczny nad funkcjonowaniem danej witryny, serwera itp. Administratorzy ALTe.pl są obecni 24 godziny na dobę. Cały czas czuwają nad bezpieczeństwem i stabilnością działania wszystkich usług. Podany na stronach adres e-mail oraz numery telefonów zapewnia Klientom ALTe.pl uzyskanie pomocy nawet w środku nocy.
 2. Adres internetowy
  Adres strony WWW - zaczyna się niezmiennie od " http://'', dlatego ten człon można opuścić, przeglądarka sama go dopisze. Dalej występuje nazwa strony internetowej, składająca się z kilku nazw oddzielonych kropkami np. www.twojadomena.pl
 3. Adres IP
  Adres IP jest to adres danego urządzenia: komputera, serwera w sieci Internet. Numery te są związane z konkretnym urządzeniem i przypisywane są do niego przez administratora poprzez modyfikację ustawień systemowych. Wszystkie pakiety w Internecie przesyłane są za pomocą adresu IP - stosowane nazwy domen (np. twojadomena.pl) są zamieniane przez serwer DNS na odpowiedni adres IP, do którego przypisana jest dana domena.
 4. Aliasy pocztowe
  Dzięki aliasowi pocztowemu możesz posiadać jednocześnie kilka adresów wskazujących fizycznie na jedno konto. Np. do konta biuro@twojadomena.pl możesz dodać alias sprzedaz@twojadomena.pl. Wiadomości wysyłane zarówno na adres biuro@twojadomena.pl oraz sprzedaz@twojadomena.pl trafią do tej samej skrzynki (biuro@twojadomena.pl) z której możesz je odebrać. Aliasy mogą mieć również inne zastosowanie. Alias np. biuro@twojadomena.pl może kierować wszystkie wiadomości na konto kowalski@twojadomena.pl, a w przypadku gdy Pan Kowalski będzie nieobecny, można zmienić ustawienie na konto pracownika, który w czasie jego nieobecności będzie odpowiadał na wiadomości z adresu biuro@twojadomena.pl.
 5. Anonimowy FTP
  Anonimowy (ang. Anonymous) serwer FTP to serwer FTP, z którego dane mogą być pobierane bez znajomości hasła ponieważ hasłem jest w tym przypadku dowolny adres e-mail. Umożliwia on publikację plików (np. cennik, oferta) dostępnych dla wszystkich użytkowników Internetu. Dokumenty w tym wypadku będą dostępne pod adresem ftp.twojadomena.pl
 6. Anonimowe serwery DNS
  Usługa anonimowych serwerów DNS to przede wszystkim oferta dla Klientów odsprzedających usługi hostingowe. Główną różnicą pomiędzy nimi, a serwerami DNS ns1.alte.pl i ns2.alte.pl jest fakt, iż są one zarejestrowane na osobę prywatną, a na stronie wyświetlanej po wpisaniu nazwy domeny anonimowego serwera DNS podane są wyłącznie informacje na temat adresów IP - nie ma żadnych informacji na temat ALTe.pl.
 7. Aukcja internetowa
  Aukcja prowadzona drogą elektroniczną (online), w Polsce najbardziej popularnym internetowym serwisem aukcyjnym jest Allegro.pl
 8. Autorespondery
  Autoresponder to automatyczna odpowiedź na wiadomość. W momencie wysłania przez jakiegoś użytkownika wiadomości na konto, na którym jest włączony autoresponder, otrzyma on automatycznie odpowiedź wpisaną w treści autorespondera np. "Dziękujemy za przesłaną wiadomość, odpowiemy do 24 godzin". Może on mieć również inne przeznaczenia w zależności od wpisanej treści:
  - tzw. opcja "wakacje" - wpisujemy np. treść "Dziękuję serdecznie za przesłaną wiadomość. Niestety do dnia (data) jestem na urlopie. Odpowiem na Państwa pytanie zaraz po powrocie".
  - automatyczne przesłanie oferty - w treści autoresponder'a można umieścić szczegółową ofertę firmy, a użytkownik, który wyśle wiadomość na adres z włączonym autoresponderem automatycznie ją otrzyma. Konfiguracja autorespondera przewiduje również dwie inne możliwości modyfikacji - zachowanie wiadomości przychodzącej na koncie - standardowe ustawienie wykorzystywane przy odbiorze wiadomości z automatyczną odpowiedzią
  - usuwanie wiadomości przychodzących z kont - wykorzystanie wyłącznie w przypadku korzystania z autorespondera na zasadzie przesłania na stałe wpisanej w treść oferty (użytkownik otrzyma ofertę po przesłaniu np. pustego e-maila, a ten, aby nie zajmować niepotrzebnie powierzchni serwera, jest automatycznie usuwany).
 9. Autoryzacja SMTP - antyoszust
  Autoryzacja SMTP gwarantuje, że pocztę z serwera SMTP będą mogli wysyłać użytkownicy mający konto na serwerze i znający hasło. Standardowo konto e-mail zabezpieczone jest wyłącznie przed odbieraniem poczty z niego przez innych użytkowników - wymagana znajomość hasła. Działanie funkcji autoryzacji polega na konieczności wpisania hasła również przy wysyłaniu wiadomości. Autoryzacja poczty jest standardowo włączona na każdym koncie e-mail czyli nie istnieje możliwość wysłania wiadomości z danego konta bez znajomości hasła do niego. Aby móc wysyłać wiadomości należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy.
 10. Banner
  Reklama internetowa w formie grafiki gif lub flash. Popularne rozmiary to 468x60 pikseli, oraz 400x50 pikseli.
 11. Bazy danych (MySQL, PostgreSQL)
  W ramach wszystkich naszych serwerów oferujemy Państwu możliwość wykorzystania aplikacji bazy danych MySQL, PostgreSQL. Aplikacje te umożliwiają stworzenie dynamicznej witryny, przez co bezpośrednio wpływają na atrakcyjność serwisu.
 12. BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)
  Aplikacja dedykowana Jednostkom Administracji Publicznej, dostosowana do wymogów ustawy. Program poprzez prosty interfejs dostępny przez przeglądarkę (np. Internet Explorer) umożliwia zarządzanie zawartością serwisu WWW.
 13. Button
  Reklama internetowa wyświetlana w formie grafiki gif lub flash.
 14. Codzienna kopia bezpieczeństwa (Backup danych)
  Jeden z elementów polityki bezpieczeństwa ALTe.pl. W godzinach nocnych każdego dnia na specjalnie do tego wydzielonych serwerach zachowywana jest kopia zapasowa wszystkich ustawień oraz danych z Państwa serwera. Kopia ta jest przechowywana przez 3 dni i w razie konieczności może zostać w każdej chwili przywrócona jako oficjalnie dostępna zawartość serwera.
 15. Cookie
  Z angielskiego Ciasteczko - to mały plik wysyłany przez serwer www i zapisywany automatycznie na twardym dysku użytkownika. Następnie w czasie każdego połączenia ze stroną, z której pochodzi dane Cookie serwer "pobiera" ten plik uzyskując w ten sposób rozmaite informacje o użytkowniku.
 16. CRON
  CRON to zainstalowany na serwerze program umożliwiający cykliczne wykonywanie poszczególnych usług np. uruchomienie innych programów o konkretnej godzinie każdego dnia.
 17. Czat
  Miejsce, gdzie spotyka się społeczność internetowa w celu wymiany poglądów, luźnej konwersacji itp.
 18. Domena
  Unikalny adres internetowy, pod którym Twoja strona internetowa będzie dostępna w sieci np. twojadomena.pl. Jeżeli nie posiadasz jeszcze własnej domeny możesz ją zarejestrować na stronie www.alte.pl. W każdym przypadku można również skorzystać z subdomen oferowanych przez ALTe.pl (www.twojafirma.alte.pl). ALTe.pl nie pobiera opłat za samo utrzymywanie lub dodawanie domen - opłata za rejestrację domen ponoszona jest na rzecz rejestratora.
 19. Download
  Pobieranie plików z Internetu i kopiowanie ich na dysk w lokalnym komputerze.
 20. E-biznes
  Działalność gospodarcza prowadzona w internecie, polegająca na bezpośredniej wymianie informacji między producentami, dystrybutorami, pośrednikami oraz odbiorcami produktów i usług rynkowych.
 21. E-commerce (handel elektroniczny)
  Jest to sprzedaż dóbr i usług poprzez Internet wspomagana często przez inne środki komunikacji jak fax, czy telefon. W zakresie handlu elektronicznego można wyodrębnić:
  B2B - wymiana dóbr i usług między partnerami prowadzącymi działalność gospodarczą,
  B2C - sprzedaż detaliczna, tradycyjne stosunki handlowe na linii przedsiębiorstwo - konsument,
  C2C - kontakty handlowe między użytkownikami Internetu nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
  C2B - sprzedaż dóbr i usług za pośrednictwem Internetu, gdzie ofertę sprzedającemu (przedsiębiorstwo) składają kupujący (konsumenci).
 22. E-mail
  Poczta elektroniczna - wymiana informacji między użytkownikami komputerów przy użyciu Internetu oraz odpowiednich programów komputerowych.
 23. Emulacja serwera fizycznego
  Usługa oferuje możliwości serwera fizycznego i tak jest widoczna dla użytkowników. Różnica polega na dzieleniu mocy obliczeniowej serwera na wiele platform wirtualnych.
 24. Ekstranet
  Platforma usprawniająca przepływ informacji na linii klient-firma. Dzięki zastosowaniu sieci zewnętrznej (ekstranetowej) klienci posiadają nieograniczony dostęp do informacji przydzielonych wyłącznie dla nich. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala usprawnić przepływ informacji pomiędzy firmą, a klientem, skrócić czas realizacji zamówień i obniżyć koszty kontaktów z klientami.
 25. FAQ
  Z ang. Frequently Asked Questions - to zbiory "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nużące (dla odpowiadającego) pytania.
 26. Forward - przekazywanie poczty na inne konta
  Forward to funkcja pozwalająca na automatyczne przesłanie wiadomości otrzymanej na konkretne konto, na inne z którego korzystamy. Najczęściej wykorzystywana jest gdy korzystamy z poczty zarówno w domu jak i w pracy, a odbieramy przez zewnętrzne programy pocztowe (np. Thunderbird, Outlook itp.). Przy wykorzystaniu opcji forward wiadomość zostanie przesłana automatycznie na drugie konto z którego odbieramy pocztę w domu, dzięki czemu zawsze będziemy mieli pełny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Funkcja forward dostępna jest dla każdego konta e-mail.
 27. Flash
  Technologia wprowadzona w 1997 roku przez firmę Macromedia, pozwalająca tworzyć multimedialne strony internetowe.
 28. Forum
  Miejsce, gdzie użytkownicy Internetu wymieniają między sobą informacje, poglądy, spostrzeżenia i dyskutują na dowolne tematy.
 29. Hosting
  Hosting jest usługą, którą Provider Internetowy świadczy na rzecz swoich klientów. Polega na umieszczaniu stron czy aplikacji internetowych na serwerze, oraz utrzymywaniu kont poczty elektronicznej.
 30. Html (skrót od ang. HyperText Markup Language)
  Jest to język formatowania dokumentów pozwalający na połączenie tekstu z grafiką, w którym napisana jest większość stron internetowych. Bazuje na tzw. znacznikach, dzięki którym tworzy się strukturę strony, po której porusza się internauta.
 31. Internauta (użytkownik Internetu)
  Termin stosowany przez firmy badające opinię publiczną dla zdefiniowania popularności medium Internetu w społeczeństwie. Za internautę uznawana jest powszechnie osoba, która co najmniej raz w ostatnim miesiącu poprzedzającym dane badanie korzystała z Internetu.
 32. Internet
  Globalna sieć komputerowa zapoczątkowana w latach 60. XX w. łącząca ze sobą miliony komputerów na całym świecie. W ramach Internetu można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje: komunikacyjną, informacyjną, rozrywkową i funkcję platformy handlowej.
 33. Intranet
  Wewnętrzna, wydzielona sieć firmy/przedsiębiorstwa oparta na rozwiązaniach stosowanych w Internecie.
 34. ISP (Internet Service Provider)
  Skrót określający dostawcę usług internetowych.
 35. .jpeg, .gif
  Popularne formaty plików graficznych wykorzystywanych m.in. do budowy stron oraz reklam internetowych.
 36. Kolokacja
  Usługa polegająca na wynajęciu miejsca w centrum danych dostawcy usług internetowych na serwery klientów i udostepnienie łącz.
 37. Kompilatory: C, C++
  C i C++ to języki programowania wysokiego poziomu umożliwiające tworzenie szerokiej gamy aplikacji, od aplikacji CGI do potężnych systemów operacyjnych. Różnice pomiędzy nimi są takie, że język C++ wspiera w pełni programowanie obiektowe, natomiast C jest przeznaczony do programowania strukturalnego (składniki obiektowe są w nim szczątkowe).
 38. Konto pocztowe
  Konto pocztowe (e-mail) to jeden z najszybszych i najtańszych sposobów komunikacji. Wszystkie serwery oraz platformy wirtualne umożliwiają założenie nieograniczonej ilości kont e-mail (ze względów bezpieczeństwa wskazane nie więcej niż 5 tysięcy kont) w każdej domenie. Konta mogą mieć postać np. biuro@twojadomena.pl, firma@twojadomena.pl itp.
 39. Konto FTP
  FTP to usługa, dzięki której możliwe jest umieszczenie plików na zdalnym komputerze (serwerze), np. strony internetowej. Użytkownik otrzymuje dostęp do konta poprzez login (unikalną nazwę użytkownika) i hasło. W ramach serwerów wirtualnych można założyć nieograniczoną ilość kont FTP, które można udostępniać użytkownikom.
 40. Konto SSH (dostęp przez telnet)
  SSH (ang. secure shell) to zestaw narzędzi wykorzystujących algorytmy szyfrujące do połączeń ze zdalnym komputerem i pracy na tak zwanej zdalnej konsoli. SSH w pełni zastępuje narzędzie telnet (w którym nazwa użytkownika i hasło są przesyłane otwartym tekstem i można je "podsłuchać"). Zatem ta usługa znacząco zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych danych. Może również z powodzeniem zastąpić usługę FTP. W ramach każdego serwera wirtualnego dostępne jest jedno konto SSH i jest to główne konto administracyjne "admin".
 41. LAN
  Z ang. Local Area Network - sieć lokalna - grupa zlokalizowanych w sąsiedztwie komputerów, dołączonych do tych samych przełączników połączonych ze sobą bez udziału routerów. Wszystkie zasoby sieci lokalnej są dostępne z pełną szybkością danej sieci.
 42. Link
  Odnośnik umożliwiający przejście internauty w inne miejsce w sieci, bądź w inną lokalizację serwisu internetowego.
 43. Listy pocztowe
  Lista pocztowa to inaczej automat do rozsyłania e-maili jednocześnie na wiele kont. Tworząc np. listę klienci@twojadomena.pl i wpisując na nią adresy e-mail wszystkich Klientów, wiadomość wysłana na adres listy zostanie rozesłana na wszystkie przypisane do niej adresy. W znacznym stopniu ułatwi to szybkość kontaktów z większą liczbą użytkowników - nie ma konieczności wpisywania wszystkich adresów w nagłówku "Do:".
 44. Logowanie
  Procedura identyfikacji użytkownika polegająca najczęściej na sprawdzeniu loginu oraz hasła. Po podaniu ww. informacji użytkownik uzyskuje dostęp do dalszych części serwisu.
 45. Mailing
  Reklama internetowa w formie wiadomości e-mail, stanowiąca formę marketingu bezpośredniego.
 46. Microsoft Front Page Extension
  Narzędzie umożliwiające stworzenie własnego serwisu WWW, jego edycję oraz opublikowanie go w Internecie bez udziału dodatkowych programów FTP. Połączenie z zainstalowaną na serwerze aplikacją wymaga posiadania programu Microsoft Front Page na komputerze lokalnym.
 47. Program ALTePanel
  Główny program do zarządzania wszystkimi usługami na serwerze. Pozwala między innymi na:
  • modyfikację parametrów konta FTP,
  • dodawanie i modyfikacja subkont FTP,
  • dodawanie i modyfikacja domen oraz subdomen,
  • konfigurację domen w DNS,
  • dodawanie i modyfikacja baz danych,
  • administrację pocztą we wszystkich domenach i subdomenach,
  • zarządzanie harmonogramem zadań (CRON),
  • dostęp do statystyk transferu i obciążenia serwera,
  • pobieranie logów serwera.
 48. Program ALTePostmaster
  Pozwala administrować wszystkimi kontami e-mail w danej domenie z poziomu przeglądarki WWW.
 49. Program ALTePoczta
  Pozwala obsługiwać konta e-mail z poziomu przeglądarki WWW. Umożliwia pełne zarządzanie pocztą przechowywaną na serwerach ALTe.pl i jest szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu do swojego programu pocztowego, a mamy przeglądarkę WWW. Przydatną opcją jest możliwość usuwania wiadomości bez konieczności ściągania ich zawartości (np. niechcianych dużych plików załączników).
 50. Pełne logi serwera
  Jeden z elementów polityki bezpieczeństwa ALTe.pl Dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz możliwości późniejszego sprawdzenia, wszystkie działania wykonywane na serwerach naszych Klientów są zapisywane do plików logów. Plik logów dostępny jest z programu administracyjnego, dzięki czemu w każdej chwili mogą Państwa sprawdzić, z jakich adresów IP odwiedzano Państwa serwis, sprawdzano pocztę itp.
 51. Perl
  Perl to skryptowy język programowania służący przede wszystkim do pracy z systemami operacyjnymi, jednak jego możliwości pracy z tekstem i wyrażeniami regularnymi sprawiają, że jest również doskonałym językiem przeznaczonym do pracy z CGI.
 52. PHP
  PHP to skryptowy język programowania ogólnego zastosowania, szeroko używany do tworzenia i dynamizowania treści stron WWW ze względu na łatwość, z jaką można go zintegrować z kodem HTML. Polecenia języka PHP są interpretowane po stronie serwera, a do przeglądarki wysyłany jest ich wynik.
 53. Połączenie SSL (Secure Socket Layer)
  Połączenie umożliwiające bezpieczną wymianę informacji z witryną internetową lub serwerem poczty, bez obawy, że przesyłane dane zostaną przechwycone przez osoby trzecie.
 54. Pomoc i nadzór administratora 24h/dobę
  Administratorzy ALTe.pl są obecni w serwerowni 24 godziny na dobę. Cały czas czuwają nad bezpieczeństwem i stabilnością działania wszystkich usług. Podany na stronach adres e-mail oraz numery telefonów zapewniają Klientom ALTe.pl uzyskanie pomocy nawet w środku nocy.
 55. Powierzchnia dysku
  Powierzchnia dysku przeznaczona dla serwera to przestrzeń, na której możesz utrzymywać przygotowane strony (pliki html, php, grafikę) oraz na przechowywanie otrzymanej lub wysyłanej poczty.
 56. Python
  Python to interpretowany język programowania służący do wykonywania zadań systemowych. Jego zaletą jest możliwość stosowania wielu stylów programowania.
 57. Serwer wirtualny
  Serwer wirtualny podobnie jak serwer WWW jest usługą, którą Provider Internetowy świadczy na rzecz swoich klientów. Polega na umieszczaniu stron czy aplikacji internetowych na serwerze, oraz utrzymywaniu skrzynek pocztowych. Z tą jednak różnicą, iż serwery wirtualne pozwalają na założenie dowolnej ilośći kont FTP, domen, baz danych. Mają własne stałe adresy IP, dostęp do shell'a. W praktyce jednak, coraz częściej zwykła usługa serwera WWW nazywana jest serwerem wirtualnym.
 58. Serwery poczty (POP3, IMAP, SMTP)
  Korzystanie z poczty e-mail wymaga ustawienia serwerów poczty np. POP3, SMTP - są to adresy, które wskazują programowi pocztowemu gdzie znajduje się serwer, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie i wysyłanie wiadomości pocztowych dla danego konta e-mail. Ustawień serwerów dokonuje się przy konfiguracji kont w danym programie. Dla wszystkich kont instalowanych na naszych serwerach adresy POP3, IMAP, SMTP są adresami domeny np. dla konta biuro@twojadomena.pl będzie to adres twojadomana.pl i taki adres należy wpisać w pola POP3 i SMTP w momencie konfigurowania konta w programie pocztowym.
 59. Sklep internetowy
  Aplikacja umożliwiająca sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem Internetu. Sklep najczęściej napisany jest w technologii PHP, a dostęp do plików sklepu umieszczonych na wybranym przez Państwa koncie FTP daje swobodę w konfiguracji funkcji i wyglądu strony programu.
 60. Spam
  Wiadomość e-mail o charakterze reklamowym wysyłana bez zgody adresata.
 61. Statystyki
  Aplikacja, której zadaniem jest m.in. wyświetlanie liczby wizyt na stronie internetowej, charakterystyki odnośników, lokallizacji itp. Szczegółowe statystyki dotyczące oglądalności strony WWW, pozwalają ocenić atrakcyjność witryny dla użytkowników oraz efektywność prowadzonych działań marketingowych.
 62. SSH
  SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych służących do bezpiecznego połączenia typu telnet (połączenie ze zdalnym komputerem). Usługa SSH w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych danych.
 63. SSI
  SSI (ang. Serwer Side Include) to technologia, dająca możliwość automatycznego generowania stron WWW. Dzięki SSI mamy możliwość wykonywania programów umieszczonych na serwerze, łączenia strony składającej się z wielu plików, uatrakcyjnienia wyglądu strony przez wprowadzenie dodatkowych elementów np. wyświetlanie czasu czy daty. Technologia ta jest podobna do technologii CGI.
 64. SSL dla usług pocztowych
  SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem obsługującym usługę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać z SSL przy odbieraniu i wysyłaniu poczty należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy.
 65. SSL dla usług WWW
  SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem obsługującym usługę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać z SSL przy dostępie do stron, należy dokonać odpowiednich ustawień w programie administracyjnym przy konfiguracji domeny.
 66. SSL dla usług FTP
  SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem obsługującym usługę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać z SSL przy dostępie do FTP, należy korzystać z odpowiedniego oprogramowania.
 67. Strona WWW
  Miejsce umożliwiające prezentację informacji w Internecie. Innymi słowy to, co widzisz przeglądając Internet, to właśnie strony internetowe (WWW). Strona WWW może zawierać tylko informacje o firmie, oraz proste przedstawienie oferty. Bardziej rozbudowane strony to oprócz informacji o firmie, również sklep internetowy z wykorzystaniem bazy danych, aplikacje z wykorzystaniem skryptów CGI itp.
 68. Subdomena
  Unikalny adres internetowy tworzony we własnej domenie (www.nazwa.twojadomena.pl). Adres taki może służyć jako pełny adres internetowy firmy, można w nim zakładać konta pocztowe np. biuro@nazwa.twojadomena.pl
 69. System antyspamowy
  System, który na podstawie przekazanych mu danych weryfikuje, czy dana wiadomość jest spamem czy też nie. Włączenie systemu antyspamowego jest opcjonalne dla każdego konta pocztowego. Skaner posiada również dodatkowe możliwości konfiguracji.
 70. System antywirusowy
  Na wszystkich kontach e-mail obsługiwanych na serwerach w ALTe.pl zainstalowane jest profesjonalne oprogramowanie skanera antywirusowego. Działanie programu polega na wykrywaniu wirusów i automatycznym usuwaniu wiadomości, która go zawierała. Baza wirusów skanera uaktualniana jest kilka razy w ciągu dnia, w związku z czym daje on niemal 100% skuteczność. Skaner jest automatycznie włączany dla każdego konta, w związku z czym nie jest konieczne zaznaczanie dodatkowych pozycji w programach administracyjnych.
 71. System firewall
  Firewall to wydzielony komputer ze specjalnym oprogramowaniem uniemożliwiający niepowołany dostęp do sieci ALTe.pl. System firewall jest instalowany również na każdym z serwerów wirtualnych, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnych ustawień blokowania dostępu po zgłoszeniu administratorom.
 72. Telnet
  Telnet to protokół pozwalający na zdalną pracę na serwerze (innym komputerze w sieci). Stosując odpowiednie komendy systemu operacyjnego możemy modyfikować konfigurację i ustawienia serwera oraz wykonywać dodatkowe funkcje. Konto telnet ze względów bezpieczeństwa zazwyczaj nie posiada dostępu do wszystkich komend dostępnych w systemie. W przypadku serwerów wirtualnych, konto z dostępem przez telnet, to główne konto administracyjne "admin".
 73. Transfer
  Transfer - ilość danych przesyłana do i z serwera. 1 GB transferu to średnio 3-5 tys. wizyt miesięcznie. Do transferu wliczany jest ruch ze wszystkich usług: www, poczta, ftp itp. Nie wlicza się natomiast ruchu generowanego pomiędzy bazą danych, a stroną.
 74. Utrzymanie serwerów DNS
  Rejestrując domenę konieczne jest podanie adresów DNS - odpowiedzialnych za skierowanie domeny na właściwy serwer - zapewniających działanie strony oraz poczty internetowej w danej domenie.
 75. WAP
  WAP (ang. Wireless Application Protocol) to protokół pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu przez urządzenia przenośne np. telefon komórkowy. Dzięki niemu możliwe jest wyświetlanie odpowiednio przygotowanych stron WWW na wyświetlaczu telefonu.
 76. Własne strony błędów
  Funkcja ta umożliwia podmianę stron błędów (np. [404] File Not Found - Plik nie istnieje ) na własne, z zastosowaniem własnej grafiki czy też treści.
 77. Wyszukiwarka
  Aplikacja umożliwiająca wyszukanie danego słowa, frazy itp. w treści serwisów internetowych.