Obsługa poczty przez WWW

ALTePoczta

Użytkownikom usług internetowych na naszych serwerach oferujemy system ALTePoczta pozwalający obsługiwać konta e-mail z poziomu przeglądarki WWW. Umożliwia on pełne zarządzanie pocztą przechowywaną na serwerach ALTe.pl i jest szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu do swojego programu pocztowego, a mamy przeglądarkę WWW. Przydatną opcją jest możliwość usuwania wiadomości bez konieczności ściągania ich zawartości (np. niechcianych dużych plików załączników). ALTePanel jest przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników serwerów ALTe.pl.
 1. Logowanie
  Program dostępny pod bezpośrednim adresem: http://poczta.twojadomena.pl
  (twojadomena.pl  należy zamienić na ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail).

  Aby zalogować się do programu należy podać:
  "Nazwa użytkownika" - pełny adres e-mail, do którego chcemy się zalogować np. biuro@twojadomena.pl
  "Hasło" - hasło do danego konta e-mail
 2. Wygląd programu
  Po prawidłowym zalogowaniu się do programu ukaże się nam strona główna podzielona na kilka sekcji. Część z tych sekcji można spersonalizować w zakładce Opcje/Wygląd zgodnie z własnymi upodobaniami. Aby zwiększyć widoczne pole danej sekcji można przesuwać linie pomiędzy poszczególnymi sekcjami w pionie lub poziomie.

  Opis elementów okna głównego:
  a) górny banner - grafika z nazwą programu,
  b) menu rozwijalne - lista wszystkich funkcji do wykorzystania w programie,
  c) menu ikon - lista (w postaci ikon) najczęściej używanych funkcji,
  d) pasek zajętości - pasek z informacją o aktualnym stanie zapełnienia danego konta e-mail,
  e) lista katalogów - lista z katalogami założonymi dla danego konta e-mail,
  f) lista kontaktów - lista z zapisanymi w programie adresami e-mail,
  g) lista wiadomości - lista wszystkich wiadomości w danym katalogu wraz z przydatnymi funkcjami,
  h) okno wiadomości - okno z treścią wiadomości wraz z przydatnymi funkcjami.

  U dołu strony wyświetlane są informacje o ostatnim logowaniu (także błędnym) z podaniem daty i adresu IP komputera, z którego nastąpiło logowanie.

  Każde konto e-mail posiada możliwość personalizacji własnych ustawień wyglądu programu. W zależności od potrzeb możemy skonfigurować np.:
  a) wyświetlanie lub nie bannera reklamowego (Opcje/Podstawowe/Pokazuj górną grafikę z logo),
  b) wyświetlanie po zalogowaniu okna startowego lub od razu listy wiadomości z folderu "Skrzynka odbiorcza" (Opcje/Podstawowe/Pokazuj stronę startową),
  c) szerokość i wysokość okien z listą folderów (Opcje/Podstawowe/Drzewko folderów),
  d) umiejscowienie poszczególnych sekcji (Opcje/Podstawowe/Układ okien - tutaj 3 opcje do wyboru).
 3. Wiadomości
  Wyślij i odbierz - funkcja umożliwiająca wyświetlenie otrzymanych wiadomości. Mamy tu np. możliwość:
  - przenoszenia wiadomości do wybranego folderu poprzez oznaczenie wiadomości symbolem √, wybranie odpowiedniego katalogu w "Przenieś do" i zatwierdzenie wyboru poprzez naciśnięcie OK;
  - sortowania wg określonego parametru (temat, nadawca, data) poprzez kliknięcie odpowiedniej belki "Temat", "Od", "Data";
  - wyświetlania wiadomości wg określonego parametru (wszystkie, nieprzeczytane, nieodpowiedziane, oflagowane, z ostatnich 5 dni, powyżej 500 kb);
  - usuwania wiadomości przez wybór wiadomości poprzez oznaczenie symbolem √ i zatwierdzenie przyciskiem "Usuń";
  - wyróżniania (oznaczania) wiadomości poprzez ich oflagowanie (pojawia się znaczek chorągiewki) bądź pogrubienie czcionki (po kliknięciu w ikonę z gwiazdką).

  Przeglądając wiadomość oprócz jej treści mamy do dyspozycji:
  - informacje o nadawcy, odbiorcy, temacie (obok znajdują się 4 przyciski scharakteryzowane poniżej),
  - możliwość oznaczenia wiadomości jako spamu (przycisk S),
  - możliwość otwarcia wiadomości w nowym oknie (przycisk NW),
  - możliwość dodania nadawcy do książki adresowej (przycisk AD),
  - wyświetlanie pełnych nagłówków (przycisk H),
  - wyświetlanie załączników.

  Nowa wiadomość - otwarcie w nowym oknie wiadomości, którą chcemy redagować. Wysyłana wiadomość może być zaszyfrowana (przycisk ENC) i podpisana (przycisk SIGN) (można także korzystać z opcji "Podpis" znajdującej się u góry okna nowej wiadomości).

  Odpowiedz nadawcy
   - odpowiedź nadawcy zaznaczonej wiadomości.

  Odpowiedz grupie
   - odpowiedź nadawcy oraz wszystkim odbiorcom zaznaczonej wiadomości.

  Prześlij dalej
   - przesłanie treści zaznaczonej wiadomości.

  Prześlij jako załącznik
   - przesłanie jako załącznika zaznaczonej wiadomości.

  Pokaż źródło
   – wyświetlenie źródła zaznaczonej wiadomości.

  Właściwości bieżącej
   - wyświetlanie nagłówków zaznaczonej wiadomości.

  Drukuj bieżącą
   - wydrukowanie zaznaczonej wiadomości.

  Oflaguj bieżącą
   - oflagowanie zaznaczonej wiadomości (w celu jej wyróżnienia).

  Usuń bieżącą
   - usunięcie zaznaczonej wiadomości.

  Wyloguj
   - zakończenie pracy z programem.
 4. Foldery
  Dodaj - dodawanie nowego podfolderu na wiadomości w bieżącym folderze.

  Zmień nazwę
   - zmiana nazwy bieżącego folderu z wiadomościami.

  Przenieś
   - przeniesienie bieżącego podfolderu pomiędzy folderami wyższego rzędu.

  Usuń
   - usunięcie bieżącego folderu.

  Opróżnij folder
   - usunięcie wszystkich wiadomości z bieżącego folderu.

  Oznacz jako przeczytany / nieprzeczytany
   – funkcja umożliwiająca zmianę statusu zaznaczonego folderu na przeczytany / nieprzeczytany.

  Zarządzanie folderami
   - przejście do listy folderów z możliwością rozszerzonego zarządzania. 
  Po wybraniu tej opcji mamy możliwość dodawania oraz usuwania folderów i podfolderów, zmiany ich nazwy, przeniesienia do innego folderu, opróżnienia zawartości, oznaczania jako przeczytany oraz subskrybowania / odsubskrybowania. Odsubskrybowanie danego folderu powoduje, iż ten znika z drzewa folderów (ale nie jest usuwany). Domyślnie każdy tworzony folder jest subskryboowany czyli widoczny w drzewie folderów.
 5. Edycja
  Oznacz jako przeczytane - zmiana statusu zaznaczonej wiadomości na przeczytaną.

  Oznacz jako nieprzeczytane
   - zmiana statusu zaznaczonej wiadomości na nieprzeczytaną.
 6. Widok
  Wszystkie wiadomości - wyświetlenie listy wszystkich wiadomości z wybranego folderu.

  Nieodpowiedziane
   - wyświetlenie listy tylko nieodpowiedzianych wiadomości z wybranego folderu.

  Nieprzeczytane
   - wyświetlenie listy tylko nieprzeczytanych wiadomości z wybranego folderu.

  Oflagowane wiadomości
   - wyświetlenie listy tylko z przypisaną flagą.

  Z ostatnich 5 dni
   - wyświetlenie listy wiadomości z ostatnich 5 dni.

  Większe niż 500KB
   - wyświetlenie listy wiadomości, których rozmiar przekracza 500KB.

  Posortowane
   – wiadomości wyświetlane według daty otrzymania.

  Grupowane
   - wiadomości pogrupowane według daty otrzymania, np. dzisiejsze, wczorajsze, itd.

  Wątkowane
   – wiadomości ułożone według tematu.
 7. Sortuj wg
  Data - sortowanie wiadomości w wybranym folderze według daty otrzymania.

  Nadawca
   - sortowanie wiadomości w wybranym folderze według nadawcy.

  Temat
   - sortowanie wiadomości w wybranym folderze według tematu.

  Malejąco
   - sortowanie wiadomości malejąco dla wybranego parametru (np. data, wielkość).

  Rosnąco
   - sortowanie wiadomości rosnąco dla wybranego parametru (np. data, wielkość).
 8. Narzędzia
  Szukaj - wyszukanie wiadomości o wskazanych parametrach

  Reguły wiadomości
   - zarządzanie zdefiniowanymi przez użytkownika regułami dotyczącymi nowych wiadomości (przenoszenie do folderów, usuwanie itp w zależności od wskazanych parametrów).

  Nowa reguła
   - tworzenie nowej reguły wiadomości

  Klucze PGP
   - zarządzanie przechowywanymi kluczami PGP, gwarantującymi bezpieczeństwo i nienaruszalność poczty.

  Generuj klucz
   – wpisujemy dane, na które ma być wygenerowny klucz.

  Importuj klucz
   – pobieramy otrzymany klucz.

  Zarządzanie kontem
   – pozwala na edytowanie ustawień konta takich jak:
  - zmiana hasła,
  - pojemność,
  - ustawienie przekierowania na inne konto e-mail,
  - ustawienie filtra antyspamowego,
  - zdefiniowanie powiadomień sms,
  - ustawienie tzw. "autorespondera", czyli automatycznej odpowiedzi.

  Zarządzanie folderami
   – tworzenie, usuwanie, przenoszenie i zmiana nazw folderów.

  Książka adresowa
   - zarządzanie kontaktami (dodawanie, usuwanie, uzupełnianie dodatkowych informacji o kontakcie). Dodanie nowego kontaktu następuje poprzez kliknięcie w "Zarządzaj kontaktami" i "Dodaj nowy kontakt" lub "Dodaj" w rubryce Akcja. Dodając nowy kontakt mamy możliwość zapisania informacji typu dane osobowe, adresy e-mail, nr. telefoniczne, adres domowy i do pracy oraz uwag. Kontakty są przyporządkowywane do określonych grup (domyślnie do grupy podstawowej). Dodawanie nowych grup oraz ich usuwanie odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku u dołu strony. Do wszystkich kontaktów w danej grupie można wysłać e-mail za pomocą jednego kliknięcia. Istnieje także możliwość udostępnienia kontaktów w grupie dla wszystkich użytkowników kont pocztowych w danej domenie ("Zaznaczone kontakty: wybierz akcję" w dolnym rogu okna).

  Konfiguruj Outlook'a
   – automatyczna konfiguracja programu Outlook Express.

  Utwórz skrót
   – utworzenie skrótu do programu WebMail na pulpicie użytkownika.
 9. Opcje
  Podstawowe - ustawienie podstawowych parametrów dotyczących wyświetlania okna głównego.

  Wygląd
   - dostosowanie wyglądu panelu do swoich potrzeb (kolory, czcionki).

  Wyświetlanie
   - ustawienie parametrów dotyczących wyświetlania okna z listą wiadomości.

  Czytanie
   - ustawienie parametrów domyślnych czytanych wiadomości:
  a) Ilość znaków - przy czytaniu wiadomości linie tekstu będą automatycznie zwijane po określonej ilości znaków dzięki czemu możemy określić jak szeroko ma być rozmieszczony tekst,
  b) Wiadomości zawierające zwykły tekst - możemy tu skonfigurować opcje ułatwiające czytanie wiadomości, jak np. ustalenie stałej lub zmiennej szerokości czcionki,
  c) Kodowanie znaków - funkcja ta umożliwia ustawienie odpowiedniego kodowania czcionki zarówno wiadomości przychodzących jak i wysyłanych. W zależności od sposobu kodowania wiadomości mogą wyświetlać się różne czcionki przede wszystkim narodowe znaki diakrytyczne (np. ą, ś, ź). Ogólnie przyjętym kodowaniem w polskim internecie jest ISO-8859-2, jednak ten standard nie pozwala na prawidłowe wyświetlanie treści w wielu językach. Z tego powodu podstawowym kodowaniem wykorzystywanym przez niniejsze narzędzie jest UTF-8 (UNICODE), które nie jest ograniczone w ten sposób. Dzięki temu WebMail będzie poprawnie wyświetlał zarówno wiadomości pisane w polskim języku, jak i pisane przy wykorzystaniu innych języków (np. przy użyciu cyrylicy),
  d) Lista wiadomości - zestaw opcji konfigurujący format listy wiadomości,
  e) Kosz - wybór trybu usuwania wiadomości.

  Redagowanie
   - ustawienie parametrów domyślnych redagowanych wiadomości:
  a) Przesyłanie wiadomości - w zależności od naszych ustawień po kliknięciu ikony "prześlij dalej" wiadomość zostanie wklejona do treści przesyłanego e-maila lub też dołączona do niego jako załącznik. Ustawienie dotyczy tylko samej ikony. W menu nadal będzie może będzie skorzystać z obu opcji i jeśli to będzie konieczne przesłać w inny sposób niż jest ustawiony jako domyślny,
  b) Szablony - to cytaty, które są automatycznie dołączone do wiadomości, możemy tu skonfigurować:
  - znak cytowania: znak, który umieszczany jest na początku każdej linii wiadomości, którą przesyłamy lub na którą odpowiadamy, domyślnie ustawiony znak to ">",
  - Odpowiedz: tekst, który pojawi się u góry wiadomości na którą odpowiadamy za pomocą "odpowiedz", czyli tylko do nadawcy,
  - Odpowiedz grupie: tekst, który pojawi się u góry wiadomości na którą odpowiadamy za pomocą "odpowiedz grupie" czyli zarówno do nadawcy jak i wszystkich adresatów jego wiadomości,
  - Prześlij dalej: tekst, który pojawi się u góry wiadomości którą przesyłamy.

  W szablonach można wykorzystywać meta-tagi, które pozwalają na podstawianie do nich dodatkowych informacji:
  [s] - temat wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej),
  [n] - opis nadawcy wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej),
  [e] - adres e-mail nadawcy wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej),
  [d] - data odebrania wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej).

  Wysyłanie
   - ustawienie sposobu i formatu wysyłanych wiadomości:
  a) zapisz kopię wysyłanych wiadomości do folderu: Elementy wysłane (domyślne ustawienie),
  b) dodatkowo skopiuj do folderu (i tu wpisujemy wybrany)

  Potwierdzenia
   - funkcje umożliwiające konfigurację sposobu wysyłania i odbierania potwierdzeń otrzymania wiadomości:
  a) potwierdzenia - możemy ustawić aby automatycznie dla każdej wiadomości wysyłanej przez nas dołączane było żądanie potwierdzenia otrzymania,
  b) przechowywanie potwierdzeń - otrzymane potwierdzenia otrzymania wiadomości możemy pozostawić w skrzynce odbiorczej lub też przenieść je automatycznie do elementów wysłanych gdzie utworzy wątek z wiadomością wysłaną,
  c) reakcje - to opcja ułatwiająca nam odbieranie wiadomości z żądaniem potwierdzenia otrzymania, jeśli chcemy aby nadawca otrzymał je automatycznie możemy wybrać odpowiednią opcję, możemy również ustawić aby potwierdzenie nie było nigdy wysyłane lub też wysyłane za każdym razem ręcznie.

  Klucze PGP
   - skonfigurowanie sposobu wykorzystania kluczy korespondencji e-mail.
  Podstawowe funkcje kluczy PGP to:
  1. Zapewnienie poufności korespondencji.
  Dzięki mechanizmowi szyfrowania poczty mamy pewność, iż nikt "po drodze" nie odczyta treści napisanej przez nas wiadomości. Będzie to mógł zrobić jedynie adresat wiadomości, posiadający odpowiedni klucz, dzięki któremu będzie mógł odszyfrować wiadomość.
  2. Identyfikacja nadawcy.
  Wykorzystując podpisy elektroniczne kluczami PGP, będziemy mogli zweryfikować, czy nadawca jest osobą, za którą się podaje, czy może ktoś próbuje się pod nią podszyć.
  3. Zapewnienie nienaruszalności korespondencji.
  Mechanizm podpisów PGP, daje użytkownikowi gwarancję, iż poczta którą otrzymał, jest w postaci takiej, w jakiej została wysłana (nie została zmodyfikowana "po drodze"). 

  Opcje PGP:
  a) ustawienia podstawowe:
  - zapamiętywanie hasła: system będzie pamiętał hasło do klucza, do momentu wylogowania użytkownika, wyłączenie tej opcji powoduje, iż system będzie pytał o hasło za każdym razem, gdy będzie chciał użyć zabezpieczonego klucza,
  b) wysyłanie wiadomości, sekcja dotycząca sposobu szyfrowania/podpisywania wiadomości z załącznikami:
  - cała wiadomość - wiadomość zostanie potraktowana jako "całość" i tak zaszyfrowana/podpisana,
  - każda część osobno - każdy załącznik zostanie podpisany/szyfrowany z osobna,
  - tylko treść - jedynie treść wiadomości zostanie podpisana/zaszyfrowana (załączniki nie będą podpisane/zaszyfrowane).
  W momencie wystąpienia błędu podczas szyfrowania/podpisu wiadomość nie zostaje wysłana. Żeby zmienić to działanie należy zaznaczyć opcję: 
  - Wysyłaj mimo nieudanej próby szyfrowania.
  c) PGP/MIME
  Istnieją 2 standardy wysyłania podpisanej/szyfrowanej treści: PGP/MIME i PGP/INLINE. WebMail potrafi korzystać z obu tych metod - wybór zależy od użytkownika i wyboru opcji 'PGP/MIME'.
  Uwaga: Standard PGP/MIME jest obsługiwany przez mniejszą liczbę oprogramowania dlatego zalecane jest zaznaczenie opcji:
  - Nigdy nie używaj PGP/MIME.
  d) pozostałe opcje:
  - Zawsze szyfruj odpowiedź na wiadomość szyfrowaną - każda odpowiedź na zaszyfrowaną wiadomość będzie w postaci szyfrowanej,
  - Podpisuj każdą wysyłaną wiadomość - każda wiadomość wysyłana z webmail będzie podpisywana kluczem PGP.

  Tożsamości - zarządzanie danymi osobowymi użytkownika, jego podpisami (sygnaturami) oraz utworzenie reguł dla poczty wychodzącej.

  Konta - odbieranie wiadomości z dodatkowych kont pocztowych:
  a) zdefiniowane konta,
  b) serwer poczty przychodzącej,
  c) serwer wychodzącej.
  Uwaga! Program obsługuje jedynie skrzynki pocztowe, do których możliwy jest dostęp z wykorzystaniem protokołu IMAP.