Konfiguracja klientów FTP

Jak poprawnie skonfigurować klienta FTP

Klienty FTP to programy umożliwiające łączenie się z serwerami FTP oraz wysyłanie i pobieranie z nich plików.
Do najpopularniejszych programów tego typu należą:
 1. FileZilla
  FileZilla jest darmowym programem umożliwiającym wgrywanie plików na serwer z wykorzystaniem protokołu FTP oraz SFTP. Do zalet programu możemy zaliczyć intuicyjność interfejsu, wznawianie zerwanego połączenia, obsługę funkcji Przeciągnij i Upuść oraz polską wersję językową.

  Na interfejs programu składają się trzy główne zakładki:
  - pierwsza (od góry) informuje nas o stanie połączenia z serwerem,
  - środkowa zakładka podzielona jest na 4 strefy, przy czym 2 strefy (z lewej strony) odnoszą się do struktury
    katalogów oraz plików na komputerze lokalnym, natomiast dwie następne (po stronie prawej) dotyczą
    plików oraz katalogów umieszczonych na serwerze,
  - dolna strefa programu informuje o transferze plików z i na serwer.

  FileZilla jest bezpłatnie dostępna pod adresem: http://filezilla-project.org/download.php?type=client

  Konfiguracja programu FileZilla:

  1. Uruchom program, kliknij menu Plik wybierz polecenie Menadżer stron.
  2. Na nastepnym ekranie kliknij w Nowy adres i wypełnij następująco:
   • Serwer: dowolna domena skonfigurowana na Twoim serwerze lub adres IP
   • Port: 22
   • Protokół: SFTP - SSH File Transfer Protocol
   • Typ logowania: Normalna
   • Użytkownik: nazwa konta FTP, na które chcesz się zalogować
   • Hasło: hasło do konta FTP
  3. Kliknij OK. Twoje połączenie zostało skonfigurowane poprawnie.
  4. Teraz aby połączyć się z serwerem FTP kliknij menu Plik i wybierz polecenie Menadżer stron.
  5. Na liście Moje strony po lewej stronie pojawi się Twoje konto, które zaznacz klikając w nie raz lewym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij Połącz.
  6. Zakceptuj klucz publiczny serwera poprzez zaznaczenie opcji Zawsze ufaj temu hostowi, dodaj ten klucz do pamięci podręcznej i kliknij OK.

  Szybkie połączenie SFTP w programie FileZilla:

  1. Uruchom program.
  2. Na górnym pasku połączenia wpisz kolejno:
   • Serwer: dowolna domena skonfigurowana na Twoim serwerze lub adres IP
   • Nazwa użytkownika: nazwa konta FTP, na które chcesz się zalogować
   • Hasło: hasło do konta FTP
   • Port: 22
  3. Kliknij Szybkie łączenie.
  4. Zakceptuj klucz publiczny serwera poprzez zaznaczenie opcji Zawsze ufaj temu hostowi, dodaj ten klucz do pamięci podręcznej i kliknij OK.
  5. Jeśli będziesz chciał to połączenie zapisać na stałe w programie, to podczas jego trwania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Kopiuj aktualne połączenie do Menadżera Stron...
 2. WinSCP
  WinSCP jest darmowym programem umożliwiającym połączenie z serwerem przy wykorzystaniu szyfrowanej transmisji danych bazującej na protokole SFTP, posiada polską wersję językową.

  WinSCP jest bezpłatnie dostępny pod adresem: http://winscp.net/eng/download.php

  Konfiguracja programu WinSCP:

  1. Uruchom program i kliknij Nowa.
  2. Na nastepnym ekranie wypełnij następująco:
   • Nazwa hosta: dowolna domena skonfigurowana na Twoim serwerze lub adres IP
   • Numer portu: 22
   • Nazwa użytkownika: nazwa konta FTP, na które chcesz się zalogować
   • Hasło: hasło do konta FTP
   • Protokół: SFTP
   • Typ logowania: Normalna
  3. Kliknij Zapisz..., nadaj nazwę swojemu połączeniu, ewentualnie pozwól zapisać hasło i kliknij OK.
   Twoje połączenie zostało skonfigurowane poprawnie.
  4. Teraz aby połączyć się z serwerem, zaznacz Twoje konto klikając w nie raz lewym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij Logowanie.
  5. Zakceptuj klucz publiczny serwera poprzez kliknięcie Tak przy pytaniu Kontynuować połączenie i załączyć klucz komputera w pamięci?
 3. Total Commander
  Total Commander to popularny, bardzo rozbudowany menadżer plików, który jest udostępniany na licencji shareware. Umożliwa on wykonywanie praktycznie dowolnych operacji na dostępnej strukturze plików i katalogów - kopiowanie, przenoszenie, kasowanie, edycja. Ekran programu podzielony jest na dwie części - panele. Wykonując jakąkolwiek operację w jednym panelu ustawiasz źródło (np. katalog zawierający pliki, które chcesz skopiować), a w drugim cel czyli miejsce, gdzie zawartość ma zostać skopiowana. Umożliwia on także wgrywanie plików na serwer z wykorzystaniem protokołu FTP oraz SFTP (jednak do korzystania z bezpiecznego połączenia SSL, wymagane jest uprzednie zaintstalowanie dodatkowego oprogramowania OpenSSL, które możesz pobrać tutaj). Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wersję co najmniej 7.55a, która oferuje szyfrowanie zapisanych w programie haseł do serwerów FTP. Program posiada polską wersję językową.

  Total Commander jest dostępny pod adresem:  http://www.ghisler.com

  Konfiguracja programu Total Commander:

  1. Uruchom program, kliknij menu Sieć i wybierz polecenie FTP Połączenie.
  2. Na nastepnym ekranie kliknij Nowe połączenie i wypełnij następująco:
   • Sesja: dowolna nazwa pod jaką chcesz identyfikować to połączenie
   • Nazwa hosta: dowolna domena skonfigurowana na Twoim serwerze lub adres IP
   • Użytkownik: nazwa konta FTP, na które chcesz się zalogować
   • Hasło: hasło do konta FTP
   • Zaznacz opcję: Użyj głównego hasła do zabezpieczania hasła
   • Zaznacz opcję: Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW)
  3. Kliknij OK. Twoje połączenie zostało skonfigurowane poprawnie.
  4. Teraz aby połączyć się z serwerem, zaznacz Twoje konto klikając w nie raz lewym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij Połącz.
 4. Przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
  Przeglądarkę internetową można również z powodzeniem wykorzystać jako klienta FTP.

  1. Uruchom program i w pasku adresu wpisz ftp://użytkownik:hasło@serwer gdzie:
   • użytkownik: nazwa konta FTP, na które chcesz się zalogować
   • hasło: hasło do konta FTP
   • serwer: dowolna domena skonfigurowana na Twoim serwerze lub adres IP
  2. Naciśnij klawisz Enter.
  3. Po uzyskaniu połączenia możesz przystąpić do umieszczenia lub aktualizacji serwisu na serwerze. Najwygodniej, obok okna połączenia FTP, otworzyć drugie okno zawierające pliki przygotowane do wysłania. Pliki (bądź katalogi) możesz przenosić metodą Przeciągnij i Upuść. Zostają one automatycznie skopiowane na serwer.
 5. Inny klient FTP
  Jeżeli Twój klient FTP nie znajduje się na liście - użyj ustawień standardowych opisanych poniżej.
UWAGA: Po zalogowaniu się na serwer FTP widoczny jest katalog public_html, wewnątrz którego należy umieścić pliki serwisu internetowego (m.in. plik index z odpowiednim rozszerzeniem np. .htm, .html, .php - koniecznie pisane małymi literami). Jeśli pliki serwisu zostaną umieszczone w katalogu głównym widocznym od razu po zalogowaniu się na konto FTP to strona WWW nie będzie widoczna w przeglądarkach internetowych. Początkowo katalog public_html na Twoim serwerze zawiera plik index.php (tymczasowa strona główna tworzona podczas aktywacji serwera) oraz katalog cgi-bin.

Informacje niezbędne do konfiguracji klientów FTP

 Nazwa hosta (serwer FTP) dowolna domena skonfigurowana na serwerze lub adres IP
 Login (nazwa użytkownika)    nazwa konta FTP, na które chcemy się zalogować
 Hasło hasło do konta FTP
 Port 22 dla SFTP (zalecany) lub 21 dla FTP