ALTePoczta


Adres e-mail: 
Hasło:  System obsługi poczty jest również dostępny pod bezpośrednim adresem: https://poczta.twojadomena.pl
(twojadomena.pl  należy zamienić na ciąg znaków znajdujący się za @ w Państwa adresie e-mail).


Czy certyfikat SSL jest niezbędny do zgodności z RODO?

RODO nie formułuje obowiązku korzystania z certyfikatów SSL wprost, przedstawia jednak jasne wymagania, które można spełnić jedynie za pomocą certyfikatów SSL. Artykuł 32 - Bezpieczeństwo przetwarzania mówi:

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; [...]

Innymi słowy, RODO mówi, że informacje muszą być chronione "odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi", w tym szyfrowaniem danych osobowych oraz przez posiadanie zdolności do zapewnienia ciągłej poufności systemów i usług. Jeśli więc jeszcze nie wszystkie Państwa strony działają pod HTTPS i jeszcze nie używacie certyfikatów do uwierzytelniania i szyfrowania komunikacji między systemami wewnętrznymi to należałoby niezwłocznie zacząć chronić dane swoich klientów, a siebie uchronić przed potencjalnymi karami - instalując certyfikat SSL.

UWAGA: Od lipca 2018 r. najpopularniejsza przeglądarka internetowa Chrome wszystkie strony www bez certyfikatu SSL oznaczy jako: "Niezabezpieczone". Niestety brak certyfikatu SSL wpływa również na znacznie niższą pozycję strony w wyszukiwarce, gdyż Google rekomenduje aby serwisy oferowały wsparcie dla standardu HTTPS.

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem certyfikatów SSL na swoich serwisach internetowych prosimy o kontakt w celu doboru najbardziej odpowiedniego certyfikatu (spośród ponad 100 dostępnych u nas) oraz przedstawienia najkorzystniejszej dla Państwa oferty cenowej.

Aby wysłać zapytanie o ofertę na certyfikat SSL proszę kliknąć...  TUTAJ