Konfiguracja programów pocztowych

Jak poprawnie skonfigurować program pocztowy

Wygodnym i prostym sposobem użytkowania kont poczty elektronicznej jest skorzystanie z programów pocztowych, tzw. klientów poczty. Do najpopularniejszych programów pocztowych należą:
 1. Mozilla Thunderbird
  1. Uruchom program, kliknij menu Plik wybierz polecenie Utwórz, a następnie Konto pocztowe.
  2. Wpisz swoje imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
  3. Wpisz swój adres e-mail w drugim polu edycji.
  4. Wpisz hasło do swojego konta e-mail w trzecim polu edycji.
  5. Zaznacz opcję Zapamiętaj hasło i następnie potwierdź klikając przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno funkcji automatycznej konfiguracji kont programu Thunderbird. Kliknij Konfiguracja zaawansowana.
  6. Dane w linii Serwer poczty przychodzącej wypełnij następująco:
   • wybierz: POP3 lub IMAP
   • Adres serwera: wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
   • Port: 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP
   • SSL: SSL/TLS
   • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
  7. Dane w linii Serwer poczty wychodzącej wypełnij następująco:
   • Adres serwera: wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
   • Port: 465
   • SSL: SSL/TLS
   • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
  8. Jako Nazwa użytkownika wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
  9. Kliknij przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia, aby utworzyć konto i dostosować jego ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK (jeśli pojawi się komunikat informujący, że takie konto SMTP już istnieje to zignoruj i zamknij go).
  10. Jeśli wyświetli się okienko Wymagane hasło serwera poczty to wpisz hasło do swojego konta, zaznacz opcję Użyj menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło i zatwierdź przyciskiem OK.
  11. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 2. Poczta systemu Windows (Windows Mail)
  1. Uruchom program i z górnego menu wybierz Narzędzia, a następnie opcję Konta...
  2. W oknie Konta internetowe kliknij na przycisku Dodaj.
  3. W oknie Wybierz typ konta wybierz pozycję Konto e-mail i kliknij Dalej.
  4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko, które będzie umieszczane w nagłówkach każdego napisanego listu. Następnie kliknij Dalej.
  5. W polu Adres e-mail podaj swój adres e-mail.
  6. Na kolejnym ekranie wybierz Typ serwera poczty przychodzącej - POP3 lub IMAP.
  7. W pierwszym polu edycji Serwer poczty przychodzącej (IMAP lub POP3) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  8.  W drugim polu edycji Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP)  wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  9. Zaznacz opcję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia i kliknij Dalej.
  10. Na następnym ekranie Logowanie do poczty internetowej w pierwszym polu edycji  Nazwa użytkownika poczty e-mail wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
  11. Wpisz hasło do swojego konta e-mail w drugim polu edycji. Kliknij Dalej.
  12. Kreator konta stworzy nowe konto pocztowe. Aby dokończyć konfigurację zaznacz utworzone konto i kliknij Właściwości.
  13. Przejdź do zakładki Zaawansowane. W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz numer portu 465. W polu Poczta przychodząca (POP3 lub IMAP) wpisz numer portu 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. Kliknij OK.
  14. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 3. Outlook 2010
  1. Uruchom program, kliknij menu Plik, a następnie Dodaj konto.
  2. Zaznacz Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i kliknij Dalej.
  3. Wybierz Internetowa poczta e-mail i kliknij Dalej.
  4. Wpisz swoje Imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
  5. Wpisz swój Adres e-mail w drugim polu edycji.
  6. Jako Typ konta wybierz POP3 lub IMAP.
  7. Jako Serwer poczty przychodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  8. Jako Serwer poczty wchodzącej (SMTP) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  9. Jako Nazwa użytkownika wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
  10. Wpisz Hasło do swojego konta e-mail i zaznacz opcję Zapamietaj hasło. Nie zaznaczaj opcji Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.
  11. Kliknij Więcej ustawień i przejdż do zakładki Serwer wychodzący.
  12. Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
  13. Przejdź do zakładki Zaawansowane, zaznacz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) i zarówno dla serwera poczty wychodzącej jak i przychodzącej w polu Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz SSL.
  14. W polu Serwer przychodzący zmień numer portu na 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. W polu Serwer wychodzący (SMTP) zmień numer portu na 465 i kliknij OK.
  15. Na następnym ekranie kliknij Zakończ.
  16. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 4. Outlook 2007
  1. Uruchom program, kliknij menu Narzędzia, a następnie Ustawienia kont.
  2.  W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę Poczta e-mail i kliknij Nowy.
  3. Zaznacz Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i kliknij Dalej.
  4. Wybierz Internetowa poczta e-mail i kliknij Dalej.
  5. Wpisz swoje Imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
  6. Wpisz swój Adres e-mail w drugim polu edycji.
  7. Jako Typ konta wybierz POP3 lub IMAP.
  8. Jako Serwer poczty przychodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  9. Jako Serwer poczty wchodzącej (SMTP) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  10. Jako Nazwa użytkownika wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
  11. Wpisz Hasło do swojego konta e-mail i zaznacz opcję Zapamietaj hasło. Nie zaznaczaj opcji Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.
  12. Kliknij Więcej ustawień i przejdż do zakładki Serwer wychodzący.
  13. Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
  14. Przejdź do zakładki Zaawansowane, zaznacz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) i zarówno dla serwera poczty wychodzącej jak i przychodzącej w polu Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz SSL.
  15. W polu Serwer przychodzący zmień numer portu na 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. W polu Serwer wychodzący (SMTP) zmień numer portu na 465 i kliknij OK.
  16. Na następnym ekranie kliknij Zakończ, a na ekranie z listą kont e-mail kliknij Zamknij.
  17. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 5. Outlook 2003
  1. Uruchom program, kliknij menu Narzędzia, a następnie Konta e-mail.
  2.  W nowo otwartym oknie wybierz Dodaj nowe konto e-mail i kliknij Dalej.
  3. Następnie wybierz sposób odbioru poczty zaznaczając protokół POP3 lub IMAP. Kiedy zdecydujesz o sposobie pobierania wiadomości uaktywni się przycisk Dalej, który należy nacisnąć w celu dalszej konfiguracji poczty.
  4. Wpisz swoje Imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
  5. Wpisz swój Adres e-mail w drugim polu edycji.
  6. Jako Serwer poczty przychodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  7. Jako Serwer poczty wchodzącej (SMTP) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  8. Jako Nazwa użytkownika wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
  9. Wpisz Hasło do swojego konta e-mail i zaznacz opcję Zapamietaj hasło. Nie zaznaczaj opcji Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.
  10. Kliknij Więcej ustawień i przejdż do zakładki Serwer wychodzący.
  11. Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
  12. Przejdź do zakładki Zaawansowane, zaznacz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) i zarówno dla serwera poczty wychodzącej jak i przychodzącej.
  13. W polu Serwer przychodzący zmień numer portu na 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. W polu Serwer wychodzący (SMTP) zmień numer portu na 465 i kliknij OK.
  14. Na następnym ekranie kliknij Zakończ.
  15. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 6. Outlook Express
  1. Uruchom program, kliknij menu Narzędzia, a następnie Konta...
  2.  W nowo otwartym oknie wybierz Dodaj i z rozwijalnego menu Poczta.
  3. Następnie wybierz sposób odbioru poczty zaznaczając protokół POP3 lub IMAP. Kiedy zdecydujesz o sposobie pobierania wiadomości uaktywni się przycisk Dalej, który należy nacisnąć w celu dalszej konfiguracji poczty.
  4. Na nastepnym ekranie w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości. Kliknij Dalej.
  5. Na kolejnym ekranie wpisz swój Adres e-mail. Kliknij Dalej.
  6. Na następnym ekranie w pozycji Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer wybierz POP3 lub IMAP.
  7. Jako Serwer poczty przychodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  8. Jako Serwer poczty wchodzącej (SMTP) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail. Kliknij Dalej.
  9. Jako Nazwa konta wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
  10. Wpisz Hasło do swojego konta e-mail i zaznacz opcję Zapamietaj hasło. Nie zaznaczaj opcji Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła. Kliknij Dalej oraz Zakończ na następnym ekranie.
  11. Na liście kont pojawi się Twoje konto, które zaznacz klikając w nie raz lewym przyciskiem myszy. Kolejnym krokiem jest wybranie Właściwości po prawej stronie.
  12. W oknie właściwości konta pocztowego przejdź do zakładki Serwery  i zaznacz Serwer wymaga uwierzytelnienia. Naciśnij przycisk Zastosuj.
  13. Przejdź do zakładki Zaawansowane, zaznacz opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) i zarówno dla poczty wychodzącej jak i przychodzącej.
  14. W polu Poczta przychodząca zmień numer portu na 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. W polu Poczta wychodząca (SMTP) zmień numer portu na 465.
  15. Aby potwierdzić zmiany należy wcisnąć Zastosuj, a następnie OK zamykając w ten sposób ekran właściwości konta. Na następnym ekranie zamknij okno Konta internetowe.
  16. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 7. The Bat!
  1. Uruchom program, kliknij menu Konto i wybierz polecenie Nowe...
  2. Na następnym ekranie w polu Nazwa konta wpisz nazwę, pod jaką chcesz identyfikować dane konto w programie pocztowym. Katalog macierzysty najlepiej pozostaw <domyślny> chyba, że chcesz zapisywć pocztę w innym miejscu na dysku twardym. Naciśnij przycisk Dalej.
  3. Następnie w polu Pełna nazwa użytkownika wpisz swoje imię i nazwisko, będzie ono umieszczane w nagłówkach każdego napisanego listu.
  4. Wpisz swój Adres e-mail w drugim polu edycji i naciśnij przycisk Dalej.
  5. W następnym kroku w polu Protokół używany podczas dostępu do serwera wybierz POP3 lub IMAP4.
  6. Jako Serwer do odbioru poczty wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  7. Jako Serwer SMTP do wysyłki poczty wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
  8. Zaznacz opcję Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia i naciśnij przycisk Dalej.
  9. Na następnym ekranie w pozycji Użytkownik wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @), a w polu Hasło wpisz hasło do swojego konta e-mail.
  10. Nie zaznaczaj opcji Uwierzytelniane logowanie (APOP). Kliknij Dalej.
  11. Nowe konto zostało utworzone. Aby dokończyć konfigurację, z górnego menu wybierz opcję Konto, a następnie Właściwości.
  12. W oknie Modyfikacja danych konta, wybierz opcję Serwery.
  13. W sekcji Wysyłka poczty (SMTP), w polu Port wpisz 465, a jako Połączenie wybierz Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS).
  14. W sekcji Odbiór poczty, w polu Port wpisz 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP4, a jako Połączenie wybierz Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS). Kliknij przycisk OK.
  15. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 8. Opera Mail
  1. Uruchom program, kliknij przycisk Opera i wybierz polecenie Konta poczty i czatu...
  2. Na pytanie Aby kontynuować, należy utworzyć konto. Czy chcesz utworzyć je teraz? odpowiedz Tak.
  3. Na następnym ekanie wybierz Poczta i kliknij przycisk Dalej.
  4. Na kolejnym ekranie wpisz swoje Imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości. Wpisz swój Adres e-mail w drugim polu edycji. Kliknij Dalej.
  5. W następnym kroku w pozycji Użytkownik wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @), w polu Hasło wpisz hasło do swojego konta e-mail oraz wybierz rodzaj konta pocztowego POP lub IMAP. Kliknij Dalej.
  6. Jako Serwer poczty przychodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail. Zaznacz opcję Używaj bezpiecznego połączenia (TLS).
  7. Jako Serwer poczty wchodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail. Kliknij Dalej. Zaznacz opcję Używaj bezpiecznego połączenia (TLS).
  8. Kliknij Zakończ.
  9. W oknie głównym programu kliknij przycisk Opera i wybierz polecenie Konta poczty i czatu...
  10. Na liście kont pojawi się Twoje konto, które zaznacz klikając w nie raz lewym przyciskiem myszy. Kolejnym krokiem jest wybranie Właściwości po prawej stronie.
  11. Przejdź do zakładki Serwery.
  12. W sekcji Serwer poczty przychodzącej, w polu Port wpisz 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP4.
  13. W sekcji Serwer poczty wychodzącej (SMTP), w polu Port wpisz 465. Kliknij przycisk OK i Zamknij.
  14. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 9. Urządzenia mobilne - iPhone
  1. Na pulpicie kliknij Ustawienia, a następnie kliknij Poczta, kontakty, inne.
  2. W sekcji Poczta kliknij Dodaj konto pocztowe, a następnie kliknij Inne.
  3. Na nastepnym ekranie wpisz:
   • Nazwa: Twoje imię i nazwisko
   • Adres: Twój adres e-mail
   • Hasło: hasło do Twojego konta e-mail
   • Opis: nazwa pod jaką chcesz identyfikować dane konto w urządzeniu
   Kliknij Dalej.
  4. Na kolejnym ekranie wybierz typ serwera IMAP lub POP, a w sekcji Serwer poczty przychodzącej wpisz:
   • Nazwa hosta: ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
   • Użytkownik: Twój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @)
   • Hasło: hasło do Twojego konta e-mail
   W sekcji Serwer poczty wychodzącej wpisz:
   • Nazwa hosta: ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
   • Użytkownik: Twój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @)
   • Hasło: hasło do Twojego konta e-mail
   Kliknj Zachowaj.
  5. Wróć do Dane konta i kliknij Zaawansowane.
  6. Uzupełnij Ustawienia poczty przychodzącej według poniższego wzoru:
   • Uwierzytelnianie: Hasło
   • Usuń z serwera: Nigdy
   • Port serwera: 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP
  7. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 10. Urządzenia mobilne - Android
  1. Wejdź w Menu i kliknij ikonkę Poczta.
  2. Na następnym ekranie wpisz swój Adres e-mail, Hasło do niego i kliknij Konfiguracja ręczna.
  3. Wybierz typ konta POP3 lub IMAP.
  4. Na kolejnym ekranie w Ustawienia serwera poczty przychodzącej wpisz:
   • Nazwa użytkownika: Twój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @)
   • Hasło: hasło do Twojego konta e-mail
   • Serwer: ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
   • Port: 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP
   • Typ zabezpieczeń: SSL
   Kliknij Dalej.
  5. W Ustawienia serwera poczty wychodzącej wpisz:
   • Serwer SMTP: ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
   • Port: 465
   • Typ zabezpieczeń: SSL
   • Zaznacz Wymaga rejestracji.
   • Nazwa użytkownika: Twój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @)
   • Hasło: hasło do Twojego konta e-mail
   Kliknij Dalej.
  6. Na następnym ekranie wpisz:
   • Nazwij to konto: nazwa pod jaką chcesz identyfikować dane konto w urządzeniu
   • Twoje imię i nazwisko: Twoje imię i nazwisko
   Kliknij OK.
  7. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
 11. Inny program pocztowy lub inne urządzenie mobilne
  Jeżeli Twój program pocztowy lub urządzenie mobilne nie znajduje się na liście - użyj ustawień standardowych opisanych poniżej.

Informacje niezbędne do konfiguracji programów pocztowych

 Bezpieczne połączenie szyfrowane SSL (zalecane):
 Serwer poczty przychodzącej POP3 twojadomena.pl Port: 995
 Serwer poczty przychodzącej IMAP twojadomena.pl Port: 993
 Serwer poczty wychodzącej SMTP twojadomena.pl Port: 465
 Połączenie bez szyfrowania (nie zalecane):
 Serwer poczty przychodzącej POP3 twojadomena.pl Port: 110
 Serwer poczty przychodzącej IMAP twojadomena.pl Port: 143
 Serwer poczty wychodzącej SMTP twojadomena.pl Port: 587
 • twojadomena.plnależy zamienić na ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
 • jako nazwę użytkownika należy wpisać pełny adres e-mail
 • należy zaznaczyć opcję Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
 • opcja Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła powinna być wyłączona