Zamówienie serwera wirtualnego

Formularz zamówienia serwera na 14-dniowy bezpłatny okres testowy

Dane zamawiającego

Forma prawna    
Nazwa firmy (firma) lub Imię i nazwisko (osoba prywatna)
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Numer telefonu (w formacie +48.xxxxxxxxx)
Numer faxu (w formacie +48.xxxxxxxxx)
Adres e-mail
NIP / Regon (firma) lub Pesel (osoba prywatna)

Adres zamawiającego

Ulica / Nr domu / Nr lokalu
Kod pocztowy / Miejscowość
To jest adres do korespondencji    

Informacje o zamawianym serwerze

Okres abonamentowy
Zasoby serwera / Powierzchnia
Transfer miesięczny
Nazwa serwera .alte.pl
Cena    ( zł z VAT)
Uwagi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez operatora serwisu ALTe.pl
(Przedsiębiorstwo ALT, ul. Jagiellońska 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia.