Panel administracyjny (zarządzanie serwerem)

ALTePanel

Serwerem w ALTe.pl możesz dowolnie zarządzać przez panel administracyjny ALTePanel
Możliwa jest między innymi:

 • modyfikacja parametrów konta FTP,
 • dodawanie i modyfikacja subkont FTP,
 • dodawanie i modyfikacja domen oraz subdomen,
 • konfiguracja domen w DNS,
 • dodawanie i modyfikacja baz danych,
 • administracja pocztą we wszystkich domenach i subdomenach,
 • zarządzanie harmonogramem zadań (CRON),
 • dostęp do statystyk transferu i obciążenia serwera,
 • pobieranie logów serwera.
  Adres panelu     panel.twojadomena.pl
  Login   nazwa konta FTP
  Hasło   hasło konta FTP
(twojadomena.pl  należy zamienić na nazwę własnej domeny)

W przypadku, gdy klient zapomniał login lub hasło może przesłać
wniosek o udostępnienie danych dostępowych w formie pisemnej.

Wniosek do pobrania: wykonanie strony internetowej dane dostępowe do serwera

Opis podstawowych funkcji panelu administracyjnego ALTePanel

KONFIGURACJA
 • Moje dane - dane do faktury VAT, status serwera, lista dodatkowo wykupionych usług oraz wykaz faktur
 • Zużycie serwera - graficzne statystyki zużycia transferu i obciążenia serwera
 • Statystyki - szczegółowe statystyki zużycia transferu i obciążenia serwera z rozbiciem na konta ftp i domeny
 • Harmonogram - zarządzanie harmonogramem zadań (CRON)
KONTO FTP
 • Zmień hasło - zmiana hasła do konta FTP i panelu administracyjnego
 • Parametry - informacje dotyczące posiadanego konta oraz podział powierzchni pomiędzy FTP i pocztę
 • Bezpieczeństwo - możliwość zablokowania dostępu do konta FTP (całkowite lub wgrywanie/pobieranie plików)
DOMENY
 • Modyfikacja - modyfikacja parametrów posiadanych domen
 • Dodaj domenę - dodawanie domen do konta FTP
 • Dodaj subdomenę - dodawanie subdomen do konta FTP
 • Rejestracja - zgłoszenie do rejestracji nowej domeny
 • Poczta - konfiguracja kont e-mail w wybranej domenie oraz szybkie przejście do poczty przez WWW
 • DNS - zgłaszanie domen do DNS
 • Logi - pobieranie logów serwera
SUBKONTA FTP
 • Modyfikacja - modyfikacja parametrów posiadanych subkont FTP
 • Dodaj subkonto - dodawanie subkont FTP (dostęp FTP do wydzielonych katalogów)
MYSQL
 • Modyfikacja - modyfikacja parametrów posiadanych baz danych
 • Dodawanie - dodawanie baz danych