Przygotowanie wyceny


Aby wycenić realizację serwisu lub sklepu internetowego niezbędne będzie przeprowadzenie krótkiej ankiety na temat ich funkcjonalności, rozmiarów oraz stopnia skomplikowania.

W tym celu należy odpowiedzieć na zestaw pytań zamieszczony poniżej.

Wycena wykonania serwisu internetowego

Informacje niezbędne do wykonania wyceny:
 • Jakie będą przybliżone rozmiary strony (liczba tzw. podstron)?
 • Czy strona ma mieć możliwość samodzielnej aktualizacji?
 • Jaki jest orientacyjny stopień skomplikowania projektu?
 • Czy strona ma zawierać animacje?
 • Ilość wersji językowych (jakie języki).
 • Mile widziane przykłady już istniejących stron, które spełniają wymagania Klienta.
Przygotowanie do wyceny realizacji serwisu internetowego rozpoczynamy od wypełnienia ankiety.
Ankieta do pobrania:      wykonanie strony internetowej ankieta - www
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać faksem na numer 22 349 90 30 lub e-mailem na adres biuro@alte.pl.
Pracownicy działu Internet Arts skontaktują się z Państwem niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Wycena wykonania sklepu internetowego

Informacje niezbędne do wykonania wyceny:
 • Jaka będzie szacunkowa ilość produktów oferowanych w sklepie?
 • Jakie formy płatności i wysyłki mają być obsługiwane przez system?
 • Czy w ramach grafiki mają występować animacje flash?
 • Czy system ma obsługiwać wersje językowe?
 • Czy system ma obsługiwać różne waluty?
 • Jakie niestandardowe funkcje ma obsługiwać system sklepu?
 • Prosimy przedstawić przykłady innych systemów sklepowych, które Państwu odpowiadają.
Przygotowanie do wyceny realizacji sklepu internetowego rozpoczynamy od wypełnienia ankiety.
Ankieta do pobrania:      wykonanie strony internetowej ankieta - sklep
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać faksem na numer 22 349 90 30 lub e-mailem na adres biuro@alte.pl.
Pracownicy działu Internet Arts skontaktują się z Państwem niezwłocznie po jej otrzymaniu.