Przystąpienie do programu partnerskiego

Współpraca z nami może odbywać się według jednej z poniższych zasad:

Akwizycja

Akwizycja polega na skierowaniu do nas Klienta zainteresowanego świadczonymi przez nas usługami, w zamian za wypłacaną Ci jednorazową (nieodnawialną) 40% prowizję.

Ogólne zasady współpracy:

 • aktywujesz dla swoich Klientów usługę w naszej sieci - na 14-dniowy bezpłatny okres testowy - podając swój Indywidualny Numer Partnera (INP nadajemy po podpisaniu umowy),
 • my wysyłamy fakturę pro forma do Klienta,
 • Klient przed końcem okresu testowego dokonuje opłaty za usługę,
 • na Twoje konto trafia JEDNORAZOWO 40% opłaconej przez Klienta kwoty, stan zamówień oraz wysokość należnej Ci kwoty możesz na bieżąco obserwować na Informacyjnej Stronie Partnera (ISP udostępniamy po podpisaniu umowy).

Pośrednictwo

Pośrednictwo polega na kupowaniu u nas usług ze stałym (odnawialnym) 20% upustem a następnie odprzedaży ich na dowolnych zasadach i warunkach.

Ogólne zasady współpracy:

 • aktywujesz dla swoich Klientów usługę w naszej sieci - na 14-dniowy bezpłatny okres testowy - podając swój Indywidualny Numer Partnera (INP nadajemy po podpisaniu umowy),
 • my wysyłamy Ci fakturę pro forma pomniejszoną KAŻDORAZOWO o 20%,
 • Ty przed końcem okresu testowego dokonujesz opłaty za usługę,
 • następnie odsprzedajesz usługę Klientowi na dowolnych zasadach i warunkach (nie nakazujemy sprzedaży usług po stosowanych przez nas cenach).

Zarówno w przypadku akwizycji jak i pośrednictwa nie narzucamy żadnego limitu ilości ani jakości aktywowanych usług. Naszym Partnerom oferujemy gotowe rozwiązania pozwalające na aktywacje serwerów i rejestracje domen bezpośrednio ze strony internetowej Partnera. 

Aby rozpocząć współpracę, należy:

 • Pobrać stosowną umowę:  umowa akwizycji  umowa pośrednictwa
 • Wydrukować w DWÓCH egzemplarzach.
 • Wypełnić, podpisać i opieczętować.
 • Dołączyć kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie swojej działalności do właściwego rejestru lub ewidencji oraz kopię zaświadczenia o numerze NIP.
 • Wysłać obydwa egzemplarze tradycyjną pocztą na adres naszej firmy: Przedsiębiorstwo ALT, ul. Jagiellońska 46, 33-300 Nowy Sącz.

W ciągu kilku dni odeślemy podpisany egzemplarz umowy, Indywidulany Numer Partnera (INP), hasło dostępu do Informacyjnej Strony Partnera (ISP) oraz informacje dotyczące rejestracji usług na zasadach partnerskich.